Hyppää sisältöön

Kun saat käskyn kertausharjoitukseen

Kertausharjoitukseen osallistuminen on asevelvollisuuslakiin (28.12.2007/1438) kirjattu velvollisuus ja asevelvollisen oikeus. 

Harjoituskäsky pyritään lähettämään noin puoli vuotta ennen harjoituksen alkua, että ehdit hoitamaan siviiliasiasi kuntoon.

Mikäli olet saanut käskyn reservin kertausharjoitukseen ja käskyn saadessasi harjoituksen alkamiseen on aikaa vähemmän kuin kolme (3) kuukautta, Sinulla ei ole asevelvollisuuslain (1438/2007) 32 §:n 2 momentin mukaan velvollisuutta osallistua harjoitukseen, jos et ole antanut suostumusta edellä mainitusta määräajasta poikkeamiseen. Sinun tulisi kuitenkin edellä kuvatussa tilanteessa olla yhteydessä käskyn toimittaneeseen aluetoimistoon asian varmistamiseksi ja epäselvyyksien välttämiseksi. Luvaton poissaolo reservin kertausharjoituksesta on rangaistava teko ja siitä on säädetty rikoslain 45 luvun 9 §:ssä rangaistus. 

Ennen harjoituksia sinun tulee olla yhteydessä työnantajaasi tai työttömyysrahan maksajaan. Tee se heti käskyn saatuasi. Kertausharjoitukset ovat hyväksyttävä syy olla poissa töistä, sinulla on oikeus saada vapaata harjoitukseen osallistumiseen. Kertausharjoituksessa olevaa ei voida irtisanoa työ- eikä virkasuhteesta. Lisätietoa saat osoitteesta tem.fi/maanpuolustusvelvollisen-tyosuhdeturva.

Selvitä työnantajaltasi tai ammattiliittosi edustajalta, miten reserviläispalkkasi vaikuttaa normaaliin palkkaasi. Perusteet vaihtelevat riippuen oman alasi työ- tai virkaehtosopimuksesta, joten Puolustusvoimat eivät välttämättä osaa vastata tiedusteluihisi työsi palkkaan liittyen. Työttömälle kertausharjoitus ei aiheuta omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun.

Kertausharjoitukseen käskettynä voit perheesi kanssa hakea toimeentulotukea kuntasi sosiaalitoimesta.

Jos olet lisäavustuksen tarpeessa, voit anoa sotilasavustusta. Tällöin sinulle voidaan maksaa asumisavustusta ja korvata erääntyvät opintolainan korot. Sotilasavustuksesta saat lisätietoa Kelan sivuilta.

Jos kertausharjoitus perutaan ja sinulle on aiheutunut taloudellisia menetyksiä, ole yhteydessä ensisijaisesti työnantajaasi ja luottamushenkilöösi. Kertausharjoituksen aikainen palkkaus on työnantajan ja työntekijän välinen asia. Jos kuitenkin katsot palkan menetyksen valtion vastuuseen perustuvaksi vahinkoasiaksi, voit hakea korvausta Valtiokonttorilta. Hakemukseen tulee liittää aluetoimiston lähettämä kertausharjoituskäskyn peruutusasiakirja. Lue lisää: Valtion vastuuseen perustuva vahingonkorvaus - Valtiokonttori 

´