Hyppää sisältöön

Hämeen maakuntajoukot

Hämeen alueella toimivat kahdet eri maakuntajoukot: Päijät-Hämeen maakuntajoukot ja Kanta-Hämeen maakuntajoukot.

Maakuntajoukkojen toiminnan päätavoitteina molemmissa maakunnissa on kehittää paikallisjoukkojen suorituskykyä, antaa virka-apua muille viranomaisille ja kohottaa maakuntansa maanpuolustustahtoa. Kumpikin joukko toimii oman maakuntansa alueella.

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen maakuntajoukot ovat oman alueensa ykkösnyrkki. Maakuntajoukkoihin on sitoutunut noin 350 reserviläistä. Sitoutuneet reserviläiset edustavat lähes kaikkia paikallispataljoonan joukkoja. Suurimpana ryhmänä ovat kuitenkin maakuntakomppanian reserviläiset.

Päijät-Hämeen maakuntajoukot toimivat rauhan aikana osana paikallispataljoonaa. Maakuntajoukot tekevät yhteistyötä muiden paikallisten viranomaisten kanssa ja ovat mukana rakentamassa turvallista Päijät-Hämettä.

Joukkojen harjoitukset

Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen toiminta koostuu erilaisista liikunta-aktiviteeteista, maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseista, vapaaehtoisista harjoituksista ja kertausharjoituksista.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseina järjestetään useita erilaisia aselajikursseja viestikaluston käytöstä jalkaväen aseiden käsittelyyn, unohtamatta huollon kursseja.

Vapaaehtoisissa harjoituksissa harjoitellaan yleensä maakuntajoukoille asetettujen vaatimuksien mukaisia taitoja koulutuksena ja soveltavina harjoituksina. Myös ampumaharjoitukset ovat vapaaehtoisia harjoituksia. Varsinaisissa kertausharjoituksissa perehdytään poikkeusolojen tehtäviin.

Kanta-Häme

Kanta-Hämeen maakuntajoukot ovat motivoituneita, sitoutuneita ja ammattitaitoisia. Jokainen joukkoihin kuuluva on erikseen valikoitu jäseneksi.

Maakuntajoukot parantavat kotiseutumme turvallisuutta koko Kanta-Hämeen maakunnan alueella. Sodan ajan paikallispuolustustehtävien lisäksi maakuntajoukkoja voidaan käyttää rauhan aikana viranomaisten tukena virka-aputehtävissä.

Joukkojen koostumus

Maakuntajoukot ovat osa Puolustusvoimien sodan ajan joukkoa. Kanta-Hämeen alueelle perustetaan yksi maakuntakomppania, jonka vahvuus on noin 300 reserviläistä.

Kaikki maakuntakomppaniaan liittyvät reserviläiset ovat vapaaehtoisia. Komppaniaan liittyvä reserviläinen siis pääsee yhteisöön, jossa vallitsee vahva maanpuolustustahto.

Puolustusvoimat asettaa komppanialle suorituskykyä ja harjoituksia koskevat vaatimukset. Maakuntajoukoissa taistelijan kenttäkelpoisuus on avainsana. Komppaniaa käytetään esimerkiksi kohteen suojaukseen, vastaerikoisjoukkotoimintaan, alueiden eristämiseen, opastuksiin sekä virka-aputehtäviin rauhan ja kriisin aikana. Koulutussuunnitelman laatii puolustusvoimat ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n kanssa.

Koulutus ja harjoitukset

Kanta-Hämeen maakuntakomppania harjoittelee komppaniana vuosittain kertausharjoituksessa. Lisäksi jäsenillä on mahdollisuus osallistua suositeltaville Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseille oman aikataulunsa mukaan.

Puolustusvoimat antaa itse osan maakuntakomppanialle suunnitellusta koulutuksesta ja tilaa osan koulutuksesta muilta toimijoilta. Kaikki koulutus tapahtuu kuitenkin puolustusvoimien tai vastuuviranomaisen valvonnassa. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että maakuntakomppanialla on tulevaisuudessa vuoden aikana yksi kertausharjoitus (4 - 7 vrk), yksi Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus (1 - 3 vrk) ja MPK:n kursseja oman halukkuuden mukaan.

 
´