Hyppää sisältöön

Iloisia reserviläisiä harjoituksessa

Kertausharjoitukset ja Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset

Näiltä sivuilta löydät tietoa reserviläisen harjoituksista ja eduista.

Kertausharjoitus (KH)

Kertausharjoitukset ylläpitävät sodan ajan joukkojen suorituskykyä ja reserviläisten maanpuolustustaitoja. Kertausharjoituksia voidaan myös käyttää puolustusvalmiuden tehostamiseen.

Reserviin kuuluva asevelvollinen voidaan määrätä kertausharjoitukseen. Kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin ja ovat yhtä velvoittavia kuin varusmiespalvelus. Myös henkilövarattu (VAP) henkilö voidaan määrätä kertausharjoitukseen, jos Puolustusvoimat katsovat henkilön kouluttamisen olevan tarpeellista.

Kertausharjoitukseen ei voida määrätä siviili- tai täydennyspalveluksen suorittanutta henkilöä. Jos saat virheellisesti käskyn, ota välittömästi yhteys aluetoimistoosi tietojesi päivittämistä ja käskyn peruuttamista varten.

Määräys (käsky) osallistua kertausharjoitukseen lähetetään sinulle vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Määräajasta voidaan sinun suostumuksella poiketa. Suostumus laaditaan aina kirjallisena, Puolustusvoimien aloitteesta, Puolustusvoimien laatimalle lomakkeelle.

Kertausharjoituskäsky tulee sinulle kirjeenä Postin toimittamana. Käsky on tulostettu valkoiselle paperille, jossa on vihreällä esipainetut ruudukot ja tekstit.

Kuvituskuva jossa puolustusvoimien kirjekuori.

Kertausharjoituskäskyn saatuasi sinun pitää seurata kirjeessä olevia ohjeita. Lue liitteenä oleva tiedote huolellisesti, ja toimi ohjeiden mukaisesti.

Täytä ja tarkasta kertausharjoituskäskyn osa B ja lähetä se käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon viipymättä. Huomioi, että kohdat joita ei täytetä, ovat kirjattu "EI TÄYTETÄ" tekstillä.

Reservissä oleva asevelvollinen on velvollinen osallistumaan määrättyyn kertausharjoitukseen.  Harjoitusten yhteenlaskettu enimmäismäärä on:

  • miehistöllä 80 päivää (165 päivää palvelleet)
  • miehistön erityistaitoa vaativiin ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetulla 150 päivää (255 tai 347 päivää palvellut miehistö)
  • aliupseerilla, opistoupseerilla ja upseerilla 200 päivää.

Enimmäismäärään lasketaan vain Puolustusvoimien käskemät kertausharjoituspäivät.

Edellä tarkoitettujen aikojen lisäksi sinut voidaan määrätä suostumuksesi perusteella enintään 20 päiväksi kalenterivuodessa, sodan ajan sijoituksen mukaisen joukkosi kertausharjoitukseen, jos se on Puolustusvoimille välttämätöntä joukon johtamisessa tai koulutuksessa. Palvelukseen määrääminen edellyttää sinun suostumuksen lisäksi myös sinun työnantajan suostumusta, jos harjoitus tapahtuu työaikana (Asevelvollisuuslaki 50 §). Suostumus laaditaan kirjallisena, Puolustusvoimien aloitteesta, Puolustusvoimien lomakkeelle.

Valmiudellinen kertausharjoitus (KHV)

Suomen turvallisuustilanteen vaatiessa voidaan tasavallan presidentin päätöksellä, määrätä reserviläisiä kertausharjoitukseen kolmen kuukauden määräajasta poiketen. Näin mahdollistetaan tarvittaessa sotilaallisen puolustusvalmiuden kohottaminen. Tällöin määräys kertausharjoitukseen annetaan kunkin reserviläisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan.

Valmiudellisen kertausharjoituksen velvollisuudet ja oikeudet ovat samat, kuin normaalissa kertausharjoituksessa. Voit hakea vapautusta ja saat harjoituksesta palkan ja päivärahan. Vapautushakemus ei vapauta sinua ilmoittautumasta harjoitukseen, vain aluetoimiston vapauttava päätös vapauttaa.

Valmiudellisen kertausharjoituksen käskykortissa on ote asevelvollisuuslain 32§:stä, mihin määräys perustuu. Aluetoimisto ei ole allekirjoittanut käskykorttia.

Suostumussopimukseen perustuva valmiudellinen kertausharjoitus (KHS)

Jos olet Puolustusvoimien valmiuden kannalta sijoitettuna joukkoon, jota voidaan käyttää puolustusvalmiuden joustavaan tehostamiseen, sinulle voidaan tarjota mahdollisuutta laatia suostumussopimus. Suostumussopimuksen perusteella ja aikana sinut voidaan määrätä kertausharjoitukseen alle kolmen kuukauden määreen. Sopimus velvoittaa sinua osallistumaan harjoitukseen määräyksen saatuasi. Vapaudut kertausharjoituksesta hakemalla vapautusta määränneeltä aluetoimistolta, kuten muutoinkin kertausharjoitukseen määrättynä.

Sopimusreserviläiseksi ei voi erikseen hakea. Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen joukko-osasto esittää sinulle tätä mahdollisuutta joko kertausharjoituksen yhteydessä, varusmiespalveluksessa tai erikseen kohdennetussa rekrytoinnissa. Harjoituksen luonne on valmiuden tehostaminen; se ei ole koulutusta eikä harjoittelua.

Jos olet laatinut suostumussopimuksen, voit purkaa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella sopimuksen laatineen tahon antamilla yhteystiedoilla ja ohjeilla. Jos sinulla ei ole yhteystietoa tiedossasi tai tallessa, ota yhteyttä aluetoimistoon. Voit purkaa sopimuksen vain ennen sopimuksen pohjalta määrättyä harjoitusta. Myös Puolustusvoimat voivat purkaa sopimuksen yksipuolisella ilmoituksella.

Suostumussopimukseen perustuvan harjoituksen käskykorttia ei ole allekirjoitettu Aluetoimiston toimesta.

Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset (PVVEH)

Vapaaehtoiseen harjoitukseen saat kutsun. Kutsu tarkoittaa, että sinulla ei ole velvollisuutta osallistua kutsuttuun vapaaehtoiseen harjoitukseen, kuten on kertausharjoitukseen käskettäessä. Kutsuttuna Puolustusvoimat tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää sotilaallisia taitojasi. Vapaaehtoiset harjoitukset tapahtuvat pääsääntöisesti viikonloppuisin.

Kutsun saatuasi sinun pitää seurata kirjeessä olevia ohjeita. Täytä kutsun osa B ohjeen mukaan ja lähetä se kutsun lähettäneeseen Aluetoimistoon. Muista merkitä rasti, että suostutko, vai etkö suostu osallistumaan vapaaehtoiseen harjoitukseen.

Kutsu tulee sinulle kirjeenä Postin toimittamana. Kutsu on tulostettu keltaiselle tai valkoiselle paperille, jossa on mustalla esipainetut ruudukot ja tekstit.

Sapeli 23 taisteluharjoitus pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla 26.5.-2.6.2023
Kaartin jääkärirykmentti

Sapeli 23 taisteluharjoitus pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla 26.5.-2.6.2023

Kaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 23 -taisteluharjoitus järjestetään 26.5.-2.6.2023 pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla. Harjoitusalueina toimii Helsinki, Vantaa, Porvoo, Järvenpää, Sipoo, Tuusula, Loviisa ja Pornainen. Harjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Asko Kopra.
19.5.2023 | 14.17
Karelian Lock 23 -taisteluharjoituksessa mitataan joukkojen osaaminen ja suorituskyky
Karjalan lennosto Karjalan prikaati Maasotakoulu Maavoimat Panssariprikaati Pohjois-Karjalan rajavartiosto Porin prikaati Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Karelian Lock 23 -taisteluharjoituksessa mitataan joukkojen osaaminen ja suorituskyky

Harjoituksessa kehitetään johtamisvalmiuksia, yhteistoimintaa muiden puolustushaarojen kanssa sekä kansainvälistä yhteisoperointikykyä.
15.5.2023 | 14.10
Tykistökoulun kevään ampumaharjoitus alkaa maanantaina
Maasotakoulu

Tykistökoulun kevään ampumaharjoitus alkaa maanantaina

Tykistökoulun ensimmäinen vuosittaisista ampumaharjoituksista järjestetään Niinisalossa Pohjankankaan ampuma-alueella 24.-28. huhtikuuta. Harjoitukseen liittyy myös lentotoimintaa.
19.4.2023 | 9.50
Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus käynnistyy
Karjalan prikaati

Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus käynnistyy

Kymi 23 -paikallispuolustusharjoitus on käynnistynyt esikuntien osalta jo sunnuntaina. Sunnuntain asialistalla on ollut suunnitella ja valmistella harjoituksen toimeenpanon viimeisetkin yksityiskohdat.
5.3.2023 | 20.15