Hyppää sisältöön

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntakomppaniat

Molemmilla komppanioilla on motivoitunut ja hyväkuntoinen henkilöstö, jolla on mittava määrä osaamista.

Varsinais-Suomen maakuntakomppania on Varsinais-Suomen alueella toimiva Puolustusvoimien sodan ajan yksikkö, johon varsinaissuomalaiset reserviläiset voivat hakeutua. Satakunnan maakuntakomppania toimii Satakunnan alueella ja siihen voivat hakeutua satakuntalaiset reserviläiset.

Joukkojen osaaminen koostuu varusmiespalveluksessa, reservissä ja joidenkin taistelijoiden kohdalla kansainvälisissä tehtävistä saadusta sotilaskoulutuksesta. Lisäksi siviiliammatit ja muu kokemus kartuttavat joukkojen osaamista.

Harjoitukset ja koulutukset

Komppanioille järjestetään vuosittain 3 – 5 noin viikonlopun mittaista vapaaehtoisena harjoituksena tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina toteutettavaa harjoitusta.

Harjoitusten aihepiirejä ovat

  • kohteen suojaaminen
  • jalkaväkitaistelu
  • muille viranomaisille annettava virka-apu.

Yksikön harjoituksissa painopiste on soveltamisessa ja erilaisten taitojen kouluttamisessa yksikön sisällä. Osaa komppanian henkilöstöstä harjoitutetaan kertausharjoituksissa noin joka toinen vuosi.

Komppanioiden harjoitusten lisäksi yksikkö pitää omaehtoisia harjoituksia ammunnasta, voimankäytöstä ja taistelutekniikasta kustakin noin kerran kuukaudessa. Omaehtoisten harjoitusten tarkoitus on tarjota taistelijalle mahdollisuus parantaa osaamistaan ja perehtyneisyyttään tehtävänsä kannalta keskeisiin taitoihin. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Yksikkö pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan harjoituksen sekä kouluttautumaan itsenäisesti. Puolustusvoimien tuki (kalusto, ajoneuvot, alueet, materiaali, huolto) on kuitenkin toiminnan järjestämiselle olennaisen tärkeää.

Esimerkkejä koulutuksista:

  • ase- ja ampumakoulutus
  • taistelutekniikka (kohteen suojaus, toiminta rakennetulla alueella, asutuskeskustaistelu)
  • epäsuora tuli ja tulenjohto
  • taisteluensiapu
  • viestikoulutus
  • liikunta (marssit, tehtäväradat)
  • virka-apuharjoitukset (esimerkiksi henkilöetsintä)

Osa harjoituksista on järjestetty täysin sovellettuina (perustamisesta suoraan tehtävään) ja käytössä on ollut myös kaksipuoleinen simulaattorijärjestelmä.

 
´