Hyppää sisältöön

Muut palvelusvaihtoehdot ja palveluksesta vapautetut

Asevelvollisuuden voi suorittaa aseellisessa tai aseettomassa palveluksessa tai siviilipalveluksessa. 

Aseeton palvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuttasi aseellisessa palveluksessa, voit hakea aseettomaan palvelukseen. Aseeton palvelus kestää 255 tai 347 päivää. Palvelus vastaa muuten normaalia varusmiespalvelusta, mutta se ei sisällä aseellista koulutusta. Tietoja aseettomaan palvelukseen hakemisesta saat aluetoimistoista ja kutsuntapaikalta.

Siviilipalvelus

Jos vakaumukselliset syyt estävät sinua suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä varusmiespalvelusta, voit hakea vapautusta sen suorittamisesta. Tällöin sinun on hakeuduttava siviilipalvelukseen. Lisätietoa siviilipalveluksen suorittamisajasta ja -paikasta löydät siviilipalveluskeskuksen sivuilta. Siviilipalvelusaika on 347 vuorokautta ja se alkaa neljän viikon koulutusjaksolla Siviilipalveluskeskuksessa. Loput palveluksesta suoritat työpalvelussa itse hankkimassasi työpalvelupaikassa.

Voit jättää siviilipalvelushakemuksen aikaisintaan kutsunnoissa. Hakemuksesi käsittelee Puolustusvoimien aluetoimisto. Siviilipalvelushakemuksen voi tehdä Omasivarissa kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Hakemusta ei saa tehdä ennen kutsuntoja.

Ahvenanmaalaiset

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavat ja alle 12-vuotiaana maakuntaan muuttaneet saavat varusmiespalveluksen suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa. Kunnes tällainen palvelus on järjestetty, kotiseutuoikeuden omaavat ovat vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta.