Intti.fi  varusmiesten ja reserviläisten tietopankki

Näiltä sivuilta löydät tietoa mm. kutsunnoista, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, palvelustehtävistäreserviläisyydestä ja reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana Puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla ja vapaaehtoisilla harjoituksilla sekä koulutuksilla.

Syksyn kutsuntoihin osallistuva - muista terveystarkastus ennen tilaisuutta
Maavoimat

Syksyn kutsuntoihin osallistuva - muista terveystarkastus ennen tilaisuutta

Puolustusvoimat muistuttaa, että syksyn kutsuntoihin osallistuvien tulee käydä ennakkoterveystarkastuksessa ennen kutsuntatilaisuutta. Vallitsevan COVID-19-epidemiatilanteen vuoksi kutsuntojen terveystarkastuksia on saatettu peruuttaa tai siirtää.
8.6.2020 | 14.59
Pääesikunta

Muutoksia varusmiesten koulutus- ja lomajärjestelyihin

Koronavirusepidemian kehittymisen ja hallituksen asettamien lisärajoituksien johdosta myös Puolustusvoimat sopeuttaa edelleen toimintaansa. Varusmiespalveluksessa otetaan käyttöön 14 vuorokauden vaihtorytmi nykyisen 7 vuorokauden vaihtorytmin sijaan. Tällä koulutusrytmin muutoksella Puolustusvoimat pyrkii hidastamaan koronavirusepidemian leviämistä.
26.3.2020 | 15.00
Varusmiehen opas 2020

Palvelukseen valmistautuminen

Varusmiehen opas 2020

Palvelustehtävistä saat monipuolisesti taitoja ja kokemusta työelämään - sellaisiakin, jotka tunnistat vasta palveluksen jälkeen. Palveluksesta saat palvelustodistuksen, jota voit hyödyntää opinnoissasi ja työelämässä.

Valmistaudu palvelukseen ja tutustu varusmiehen oppaaseen!

instagram

youtube