Intti.fi – webbplats för de värnpliktiga

På dessa sidor finns information om uppbåd, beväringstjänstgöringen och ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor.

Finlands försvar bygger på den finländska värnplikten. Under tjänstgöringen utbildas beväringarna för krigstida uppgifter. De värnpliktigas kunnande upprätthålls i reserven genom repetitionsövningar och frivilliga övningar.

 

Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 15.5.2020 10.23
Beväringsutbildningen fortsätter anpassat för sommarkontingenten
Försvarsmakten
Pressmeddelande 29.5.2020 10.04
Försök med gemensam inkvartering inleds med reservofficerskursen
Markstridsskolan
Pressmeddelande 14.5.2020 14.52
Uppbåden inleds den 15 augusti
Armén
Pressmeddelande 9.8.2016 16.19
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Ofta ställda frågor

Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Bekanta dig med ofta de ofta ställda frågorna

Lue lisää!
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna

instagram

youtube

youtube