Intti.fi – webbplats för de värnpliktiga

På dessa sidor finns information om uppbåd, beväringstjänstgöringen och ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor.

Finlands försvar bygger på den finländska värnplikten. Under tjänstgöringen utbildas beväringarna för krigstida uppgifter. De värnpliktigas kunnande upprätthålls i reserven genom repetitionsövningar och frivilliga övningar.

 

Innehållspublicerare

Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Armén
Armén
Pressmeddelande 11.12.2020 9.32
Nya rekryter inleder tjänstgöringen med anpassade arrangemang
Försvarsmakten
Pressmeddelande 10.12.2020 12.00
Stridsövningen Sapeli 20 i Nyland och Västra Finland 27.11- 4.12.2020
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 23.11.2020 15.18
Antalet coronainfektioner ökar också inom Försvarsmakten
Huvudstaben
Pressmeddelande 30.9.2020 13.01
Manskapets specialutbildade beväringar hemförlovas
Försvarsmakten
Pressmeddelande 14.9.2020 9.00
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Ofta ställda frågor

Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Bekanta dig med ofta de ofta ställda frågorna

Lue lisää!
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna

instagram

youtube

youtube