Intti.fi – webbplats för de värnpliktiga

På dessa sidor finns information om uppbåd, beväringstjänstgöringen och ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor.

Finlands försvar bygger på den finländska värnplikten. Under tjänstgöringen utbildas beväringarna för krigstida uppgifter. De värnpliktigas kunnande upprätthålls i reserven genom repetitionsövningar och frivilliga övningar.

 

Nästan 10 000 nya rekryter till armén
Armén
Pressmeddelande 30.6.2017 10.08
Den lokala försvarsövningen Kehä 20 ordnas i huvudstadsregionen och östra Nyland
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 17.2.2020 11.21
Internationell övning i vinterförhållanden i norra Finland
Uttis jägarregemente
Pressmeddelande 14.2.2020 8.31
Ny utredning gällande diabetessjuka personers beväringstjänst
Försvarsmakten
Pressmeddelande 7.2.2020 12.00
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Ofta ställda frågor

Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Bekanta dig med ofta de ofta ställda frågorna

Lue lisää!
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna

instagram

youtube

youtube