Hoppa till innehåll

Fallskärmshoppare landar på fallskärmar

Fallskärmsjägarna

Fallskärmsjägarna utbildas för psykiskt och fysiskt krävande spanings- och stridsuppgifter.

Utbildningen består av mångsidig vapen-, skjut-, strids- och fallskärmshopputbildning samt samarbete med helikoptrar. Utbildningen ordnas vid Uttis jägarregemente i Kouvola.

Tjänstgöringsplats: Uttis jägarregemente

Tjänstgöringstid: 347 dagar

Kontingent: juli

Utbildning

Alla fallskärmsjägare får minst underofficers- och ungefär en femtedel reservofficersutbildning på Uttis jägarregementes egen reservofficerskurs. Utbildningen indelas i fyra perioder: grund- och specialutbildningsperioden, 1: a skedet av underofficerskursen, 2: a skedet av underofficerskursen eller reservofficerskursen samt trupputbildningsperioden.

Fallskärmsjägarna får vid sidan av grundutbildning för soldater och utbildning i fallskärmshoppning också helikopter-, vattendrags- samt vapen- och skjututbildning. Dessutom utbildas de i spaning och strid både i terräng och i bebyggelse, i krävande förhållanden under alla årstider. På underofficers- och reservofficerskursen lär sig fallskärmsjägarna ledar- och utbildarfärdigheter samt specialiserar sig på sin egen uppgift, till exempel signalverksamhet, pionjärverksamhet eller medicinaltjänst.

Inträdeskrav

För att bli fallskärmsjägare krävs:

  • gott hälsotillstånd, tjänstduglighetsklass A
  • syn på båda ögonen minst 1,0 utan glasögon (inte glasögon/kontaktlinser)
  • felfritt färgseende
  • normala synfält och normal hörsel
  • god fysisk kondition
  • simkunnighet 200 m
  • måttlig skidkunnighet

Faktorer som gör att man inte blir vald är astma, laktosintolerans som lätt ger symptom, celiaki, svåra hudsjukdomar och utslag, allergier som kräver medicinering och är begränsande, andra långvariga sjukdomar som kräver regelbunden medicinering, oskötta tänder eller tandprotes, färska frakturer i extremiteterna eller svåra ledskador samt brottsregister eller gärningar som lett till straff (stöld, förskingring, misshandel, rattfylleri eller tre andra trafikförseelser samt övriga anteckningar som utgör ett hinder för deltagande i försvarsmaktens förarutbildning).

Ansökning

Ansökan till fallskärmsjägarkursen för beväringar sker på frivillig grund. Ansökningstiden går ut årligen den 6 december.

Det två dagar långa urvalsprovet ordnas i januari. Provet innehåller fysiska och psykologiska lämplighetstest, intervjuer samt läkarundersökning. Utgående från urvalsprovet väljs de 60-80 bäst lämpade personerna till utbildning. Om valet till utbildningen meddelas i mars.

Man kan söka till utbildningen även om man har inlett beväringstjänsten i något annat truppförband. Den tid man tjänstgjort annanstans räknas dock inte till godo, utan fallskärmsjägarutbildningen räcker för allas del 347 dygn. Om beväringstjänsten i ett annat truppförband har slutförts kan den inte inledas på nytt.

Sök till fallskärmsjägare via försvarsmaktens elektroniska kundtjänst. Fyll i ansökan på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Länkar