Hoppa till innehåll

Militära reparationer av bärbara datorer

Datateknik

Det finns uppgifter för manskap (255 dagar) och chefer (347 dagar).

ICT-stödperson

Uppgiften ger färdigheter för en framtid som expert inom informationshantering, -säkerhet och datateknik inom den privata och offentliga sektorn. Den omfattar uppgifter inom kundtjänst, underhåll och utveckling, och arbetet sker i datatekniska miljöer som berörs av flera olika skyddsnivåer.

Uppgift


Programmerare

I programmeringsuppgifter behövs eget initiativ och förmåga att självständigt söka lösningar till datatekniska problem i nätverksmiljö. En del av programmerarnas uppgifter hänför sig till tekniska lösningar i anslutning till undervisning, såsom mobilspel. Dessutom finns också möjlighet att delta i utvecklingen av programrobotik eller rapportering.

Längd 255 dagar och för dem som genomgått ledarutbildning 347 dagar.

Uppgift


Datamontör

Datamontör får utbildning i datakommunikationsteknik och praktisk system- och hårdvaruteknik, men inte i lika hög grad i programmering. Huvudteman är installation, ibruktagande och iståndsättning av fasta dataöverföringsförbindelser och nät som består av sådana. Under utbildningen byggs och iståndsätts fasta dataöverföringsnät på olika håll i Finland. Kursen kräver att man är lämplig för ledarutbildning och därtill ordnas ett inträdesprov för sökandena.

Uppgift


Virtuell utbildnings assistent

Sök till den enda spelutvecklings uppgiften inom Finska Försvarsmakten. Tjänstgör du som en virtuell utbildnings assistent kommer att ge dig en bra start för en civil karriär inom spelutveckling och introducera dig till Försvarsmaktens olika sorters simulations utrustning. Olika möjligheter är nätverksarbete, programmering, kartutvecklare, 3D moddelerare och VR/XR utveckling. När du ansöker, se till att du skickar in den under Virtuell utbildnings assistent (virtuaalikoulutustukihenkilö), efter det väljer du programmerare (ohjelmoija) eller 3D modellerare (3D-mallintaja). Din slutliga uppgift bestäms baserat på dina kunskaper.


Webbansvarig

Den webbansvariga är en teknisk expert i medieproduktionsteamet vid Huvudstabens press- och informationsavdelning. Medieproduktionsteamet stöder försvarsmaktens riksomfattande kommunikation, ser till att försvarsmaktens sidor har stil i fråga om både innehåll och utseende. Den webbansvariga uppdaterar försvarsmaktens webbsidor, gör enkäter, skriver ut statistik, ger råd åt innehållsproducenter och uppgör vid behov skriftliga anvisningar.

Uppgift

´