Hoppa till innehåll

Militära reparationer av bärbara datorer

Datateknik

Det finns uppgifter för manskap (255 dagar) och chefer (347 dagar).

ICT-stödperson

Uppgiften ger färdigheter för en framtid som expert inom informationshantering, -säkerhet och datateknik inom den privata och offentliga sektorn. Den omfattar uppgifter inom kundtjänst, underhåll och utveckling, och arbetet sker i datatekniska miljöer som berörs av flera olika skyddsnivåer.

Uppgift


Programmerare

I programmeringsuppgifter behövs eget initiativ och förmåga att självständigt söka lösningar till datatekniska problem i nätverksmiljö. En del av programmerarnas uppgifter hänför sig till tekniska lösningar i anslutning till undervisning, såsom mobilspel. Dessutom finns också möjlighet att delta i utvecklingen av programrobotik eller rapportering.

Längd 255 dagar och för dem som genomgått ledarutbildning 347 dagar.

Uppgift


Datamontör

Datamontör får utbildning i datakommunikationsteknik och praktisk system- och hårdvaruteknik, men inte i lika hög grad i programmering. Huvudteman är installation, ibruktagande och iståndsättning av fasta dataöverföringsförbindelser och nät som består av sådana. Under utbildningen byggs och iståndsätts fasta dataöverföringsnät på olika håll i Finland. Kursen kräver att man är lämplig för ledarutbildning och därtill ordnas ett inträdesprov för sökandena.

Uppgift


Virtuaalikoulutushenkilö

Hae puolustusvoimien ainoaan PC-pelialan tehtävään. Tehtävä antaa hyvän perustan pelialan osaajaksi siviiliin. Lisäksi PV:n monipuolinen simulaattorikalusto tulee tutuksi. Monipuolisia tehtäviä löytyy verkotus-, ohjelmointi-, kartoitus-, 3D-mallinnus-, VR/XR- aloilta. Muista valita hakiessasi virtuaalikoulutustukihenkilö ja sen alta ohjelmoija tai 3D-mallintaja. Lopullinen tehtäväsi määräytyy osaamisesi mukaan.


Webbansvarig

Den webbansvariga är en teknisk expert i medieproduktionsteamet vid Huvudstabens press- och informationsavdelning. Medieproduktionsteamet stöder försvarsmaktens riksomfattande kommunikation, ser till att försvarsmaktens sidor har stil i fråga om både innehåll och utseende. Den webbansvariga uppdaterar försvarsmaktens webbsidor, gör enkäter, skriver ut statistik, ger råd åt innehållsproducenter och uppgör vid behov skriftliga anvisningar.

Uppgift