Hoppa till innehåll

Så här söker du 

Du kan söka till tjänstgöringen tidigast under det år, då du fyller 18 år. Du kan söka till julikontingenten under innevarande år och till januari- eller julikontingenten under de följande tre åren. Det finns många olika tjänstgöringsuppgifter inom beväringsutbildningen vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets olika truppförband. Alla tjänstgöringsuppgifter finns dock inte vid alla truppförband. 

Så här söker du till tjänstgöringen

1. Fyll i och skriv ut förhandsenkäten för undersökning av hälsotillstånd

Logga in i MinMili-tjänsten och fyll i frågeformuläret ”Förhandsenkät för undersökning av hälsotillstånd”. Skriv ut frågeformuläret efter att du fyllt i det och reservera tid för en läkarundersökning för bedömning av tjänstdugligheten.

2. Besök läkare

Ta med den utskrivna förhandsenkäten om hälsotillståndet till läkarundersökningen. I samband med läkarundersökningen får du ett läkarutlåtande, som du ska bifoga som bilaga till din ansökan. Det är möjligt att ansöka om ersättning av Försvarsmakten för de kostnader du har haft för att få läkarutlåtandet. Kom ihåg att be om ett kvitto eller ett intyg av din hälsovårdscentral! 

3. Fyll i och skicka in ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor

Då du har fått läkarutlåtandet ska du logga in i MinMili-tjänsten och fylla i ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor. Bifoga läkarutlåtandet och intygen för kostnadsersättningen till ansökan. I en del fall kan läkaren som utfört undersökningen också skicka läkarutlåtandet till regionalbyrån.

4. Skicka din ansökan senast 15.1.

5. Om du söker till specialtrupper, läs anvisningarna om ansökan här

Om du så önskar, kan du också lämna in din ansökan i pappersformat och sända den inklusive bilagor per post till din regionalbyrå. Förhandsenkäten för undersökning av hälsotillståndet hittar du här.

Urvalsgrunder

Som urvalsgrund beaktas hälsotillståndet.  De som väljs bör även vara lämpliga att utbildas för Försvarsmaktens reserv.

Vid urvalet får du information om frivillig militärtjänst, blir intervjuad och ditt hälsotillstånd undersöks. Din regionalbyrå ordnar urval under april månad.

Pilotprojekt för sammanslagning av urvalstillfälle för frivillig militärtjänst för kvinnor och uppbåd för män

Nylands, Tavastlands och Lapplands regionalbyråer genomför år 2024 pilotprojekt för en sammanslagning av urvalstillfället för frivillig militärtjänst för kvinnor och uppbåden för män. I praktiken innebär detta att inga urvalstillfällen ordnas för kvinnor som sökt till Nyland, Lappland och Tavastland för våren 2024. Urvalstillfällena ordnas 15.8–15.12.2024 i samband med männens uppbåd i din hemkommun.

Eftersom tidpunkten för urvalstillfället flyttas till hösten är det inte möjligt att söka till inryckningskontingenten för juli 2024, med undantag av de som godkänts till specialtrupperna. Du kan söka till inryckningskontingenterna för perioden 2025–27 i januari och juli.

Tjänstgöringen ska påbörjas från och med år 2024 senast det år då den sökande fyller 29 år. Om du år 2024 fyller 29 ska du kontakta ditt regionalbyrå eftersom det då inte är möjligt att ansöka elektroniskt.

´