Hoppa till innehåll

Ändring av kontingent eller tjänstgöringsplats

Om det uppstår ett tvingande skäl att byta intryckningstidpunkt eller truppförband, lämna in en ansökan i MinMili-tjänsten.

Orsaker kan till exempel vara en svår ekonomisk situation, en viktig fas i studierna, utexaminering till yrke eller annat personligt skäl. Om ändring ska du ansöka i MinMili-tjänsten i god tid före den förordnade intryckningstidpunkten. 

Anvisningar för ändringsansökan för intryckningstid eller tjänstgöringsplats:

Om du ansöker om att senarelägga inryckningen bör du alltid bifoga din ändringsansökan med bilagor som stöder dina argument. Nedan exempel på bilagor med hänvisningar till olika skäl.

Studier

  • Ändringsansökan för inryckningstid/tjänstgöringsplats
  • Högst ett 3 månader gammalt studieintyg

Organisering av ekonomiska angelägenheter 

  • Ändringsansökan för inryckningstid/tjänstgöringsplats
  • Skuldbevis
  • Arbetsavtal eller inkomstregisterutdrag
  • Plan för organisering av ekonomiska angelägenheter före tjänstgöringen 

Särskilt personligt skäl

  • Ändringsansökan för inryckningstid/tjänstgöringsplats
  • T.ex. intyg för professionell idrott, graviditetsintyg eller annat dokument avseende personligt skäl

När du ansöker om att tidigarelägga inryckningen ska du fylla i ändringsansökan för inryckningstiden och anteckna möjliga motiveringar för tidigareläggningen i ansökan. 

Du beaktar väl att din inryckningsorder är i kraft så länge som regionalbyrån möjligen ändrar ordern.

Ansökan om ändring av kontingent/tjänstgöringsplats hittar du här.

Om ditt hälsotillstånd förändras

Om ditt hälsotillstånd förändras efter uppbådet innan beväringstjänsten inleds, ska du lämna in en anmälan om ändrad tjänsteduglighet i MinMili-tjänsten. Då kan förändringarnas inverkan på din tjänsteduglighet bedömas innan tjänstgöringen börjar.

Kontakta även din regionalbyrå om du, strax innan du inleder tjänstgöringsplatsen, råkar ut för en olycka eller ett insjuknande som hindrar dig från att resa eller stör tjänstgöringen.

Det är synnerligen viktigt att sända ett intyg till regionalbyrån om sjukdomens eller skadans art, de olägenheter den medför, hur den sannolikt utvecklas och hur lång tid det kan ta innan du är återställd.

Att endast lämna in en ansökan eller ett intyg räcker inte som orsak att utebli från tjänstgöringen, utan man måste få ett separat beslut från regionalbyrån.

Kontaktuppgifter till regionalbyråerna

 

´