Hoppa till innehåll

Ändring av kontingent eller tjänstgöringsplats

Om det uppstår ett tvingande skäl att byta kontingent eller truppförband bör du ta kontakt med din regionalbyrå för att få ändringen gjord.

Orsaker kan vara till exempel en svår ekonomisk situation, ett viktigt skede i studierna, att man blir klar med studierna eller annan personlig orsak. Man ansöker om ändring skriftligen, och ansökan med motiveringar ska lämnas in till regionalbyrån i god tid innan tjänstgöringen enligt förordnadet inleds.

Ansökan om ändring av kontingent/tjänstgöringsplats hittar du här.

Om ditt hälsotillstånd förändras

Om ditt hälsotillstånd förändras efter uppbådet innan beväringstjänsten inleds, ta kontakt med din egen regionalbyrå. Då kan förändringarnas inverkan på din tjänstduglighet bedömas innan tjänstgöringen börjar.

Kontakta även din regionalbyrå om du, strax innan du inleder tjänstgöringsplatsen, råkar ut för en olycka eller ett insjuknande som hindrar dig från att resa eller stör tjänstgöringen.

Det är synnerligen viktigt att sända ett intyg till regionalbyrån om sjukdomens eller skadans art, de olägenheter den medför, hur den sannolikt utvecklas och hur lång tid det kan ta innan du är återställd.

Att endast lämna in en ansökan eller ett intyg räcker inte som orsak att utebli från tjänstgöringen, utan man måste få ett separat beslut från regionalbyrån.

Kontaktuppgifter till regionalbyråerna

 

´