Soldaten ändrar sin rang av grävling till bröstet

Befordringar i reserven

Den militära graden eller tjänstgöringsgraden ger uttryck för den militära förmansställningen, utbildningen och uppgiften. Befordringen av reservister bygger på antalet repetitionsövningsdagar, den krigstida uppgiften och lämpligheten.

Du kan få repetitionsövningsdagar som berättigar till befordring genom att delta i och göra väl ifrån dig på:

  • repetitionsövningar,
  • försvarsmaktens frivilliga övningar,
  • utbildning som beställts av Försvarsutbildningsföreningen (MPK) eller
  • annan motsvarande utbildning.

Tjänstgöring inom försvarsmakten, i fredsbevarande uppgifter eller i andra motsvarande uppgifter kan beaktas vid befordringar.

Du kan bli befordrad med 4-7 års mellanrum. Officersbefordringar sker desto mera sällan ju högre grad reservisten uppnått. Befordringar sker alltid efter övervägande.

Förutsättningen för att du ska bli befordrad är att

  • du är placerad eller kan placeras i en uppgift som möjliggör befordring eller
  • du har reserverats för en annan uppgift under undantagsförhållanden (personreservering d.v.s. VAP)

Befordringar sker vanligen på dagen för försvarets fanfest den 4 juni och på självständighetsdagen den 6 december. De som hör till manskapet kan därtill befordras i samband med repetitionsövningar.

Militär grad

Utbildningskrav

+placering och lämplighet för motsvarande krigstida uppgift

korpral/ övermatros

1 dag

undersergeant

7 dygn (4 år)

sergeant

resuo, 10 dygn (4 år)

översergeant

resuo 20 dygn, beväringssergeant 10 dygn, (4 år)

fältväbel/ båtsman

resuo, 40 dygn, beväringssergeant 30 dygn (5 år)

överfältväbel/ överbåtsman

resuo, 50 dygn, beväringssergeant 40 dygn (5 år)

militärmästare

resuo (5 år)

fänrik / underlöjtnant

resoff

löjtnant

resoff, 10 dygn (4 år)

premiärlöjtnant

resoff, 30 dygn (5 år)

kapten / kaptenlöjtnant

resoff, 60 dygn (6 år)

major / kommendörkapten

resoff (7 år)

överstelöjtnant / kommendör

som ovan, bara i specialfall (7 år)