Sök till en specialuppgift!

I en specialuppgift kan du utnyttja det kunnande som du skaffat före milin, fördjupa dina kunskaper och få värdefull arbetserfarenhet och kontakter med tanke på framtiden!

Sök här
Läs mera på finska sidan