Hoppa till innehåll

Reservistförmåner under övningar

Under repetitionsövningar är du berättigad till kostnadsfri förplägnad, inkvartering och utrustning samt hälso- och sjukvård och medicinering. Till dig betalas reservistlön och dagpenning för varje övningsdag. Dessutom får du ersättning för resekostnaderna till och från övningen, om du inte har möjlighet att använda dig av kollektivtrafik.

I frågor som gäller rätts- och socialskydd får du hjälp av socialkuratorn vid det truppförband som ordnar övningen. Kuratorstjänsterna är kostnadsfria, och man kan ta kontakt med kuratorn redan innan repetitionsövningen börjar. Det är möjligt att få ersättning för olycksfall som sker under övningen.

Kuva jossa reserviläinen on ampumaradalla ampumassa rynnäkkökiväärillä.

Resor 

Användningen av kollektivtrafikbiljetter eller utskrifter (littera) som följde med repetitionsutbildningsordern (KH) och inbjudan till frivillig övning (VEH) har överförts till mobilappen Matkahuoltos Resor & Biljetter. 

En engångskod matas in i mobilapplikationen Resor & Biljetter för att göra det möjligt att boka en gratis resa för övningen. I samband med att en biljett löses in med en kod måste föraren få se repetitionsövningsordern eller inbjudan. Tågresor köps däremot separat från VR Matkalla-mobilappen, så VR:s tågresor måste filtreras bort från Matkahuoltos applikation.

Du kan fråga om en engångskod för din ankomstresa från regionalbyrå som skickade dig repetitionsutbildningsordern (KH) eller inbjudan till frivillig övning (VEH). Alternativt kan du själv betala din ankomstresa, i vilket fall kostnaderna betalas i samband med dagtraktamenten mot kvitto. Under övningen får du en engångskod från repetitionsövningsfältväbeln för din hemresa. 

Kolla in mobilappen Resor & Biljetter här

Resa med tåg

Du kan boka en repetitionsövningsresa med den personliga kod som du har fått av Försvarsmakten. Bokningen kan du göra antingen på vr.fi eller via VR Matkalla applikationen.
Användning av VR Matkalla applikationen och den permanenta bokningskoden kräver inloggning. För detta måste du ha ett personligt konto för VR:s tjänster.

På tåget bör du uppvisa din resebiljett och din repetitionsövningsorder till konduktören. När du är i tjänst bör du bära Försvarsmaktens tjänsteuniform.

Du kan be om en engångskod för din inryckningsresa på din regionalbyrå där du fått din repetitionsövningsorder eller -kallelse om koden inte finns som bilaga till kallelsen. Alternativt kan du betala inryckningsresan själv då kostnaderna mot kvitto ersätts i och med utbetalningen av dagtraktamente. Under övningen får du en engångskod för hemresan av repetitionsövningsfältväbeln.

 

Ifall alla platser i eko-klass är reserverade kan du resa utan platsbokning med VR:s streckkod som finns i repetitionsövningsordern eller -kallelsen. Du kan också uppgradera reseklassen genom att själv betala mellanskillnaden på resebiljettens pris.

 

Läs mera om resor med tåg och bokning av sittplats i tåg på VR:s sidor: https://www.vr.fi/sv/rabatt-pa-tagbiljetter/bevaringsrabatt

 

Användning av egen bil

Om du inte har möjlighet att använda dig av kollektivtrafik, kan du få ersättning för användning av egen bil (eller annat fordon) i båda riktningarna enligt nedanstående tabell. En passagerare har inte rätt till ersättning!  

KM
3 - 25 5,90
26 - 50 8,20
51 - 100 17,60
>100  0,18 €/km

För ressätt som avviker från ovanstående, och som förorsakar dig kostnader, kan du eventuellt få ersättning, om du kommer överens om det före övningen med den som leder övningen eller med övningsfältväbeln. Kontaktuppgifterna finns i det meddelande som bifogats till ordern

Reservistlön och dagpenning 

Reservistlönen är skattepliktig inkomst, och behöver inte meddelas separat till skattemyndigheterna. Du får ett lönebesked över reservistlönen att ge till din arbetsgivare. Kontrollera att lönebeskedet är undertecknat av en tjänsteman.  På så sätt kan du yrka på rättelse om du upplever att lönebeslutet är felaktigt.
Reservistlön och dagpenning utbetalas enligt Försvarsministeriets förordning 

Reservistlönen för manskap är från denna dag 66,82 euro, underofficerarna 70,16 euro samt för officerare och specialofficerare 73,50 euro per dag. 

Till alla utbetalas dessutom dagpenning, som utgör 5,90 euro. Dagpenningen är skattefri inkomst. Kvinnorna får dessutom persedelpenning 1,50 euro per dag.   

I vissa fall kan den värnpliktige även betalas ansvars- och riskpengar (t.ex. dyk- och hoppaktiviteter).

De som kallas till en frivillig övning har i övrigt samma rättigheter till ovannämnda förmåner, men till dem betalas inte reservistlön.  

Alla förmåner betalas ut till dem som deltagit i en repetitionsövning eller frivillig övning i efterskott, minst en gång i månaden på åtgärd av det truppförband som ordnat övningen. 

´