Hoppa till innehåll

Reservistförmåner under övningar

Under repetitionsövningar är du berättigad till kostnadsfri förplägnad, inkvartering och utrustning samt hälso- och sjukvård och medicinering. Till dig betalas reservistlön och dagpenning för varje övningsdag. Dessutom får du ersättning för resekostnaderna till och från övningen, om du inte har möjlighet att använda dig av kollektivtrafik.

I frågor som gäller rätts- och socialskydd får du hjälp av socialkuratorn vid det truppförband som ordnar övningen. Kuratorstjänsterna är kostnadsfria, och man kan ta kontakt med kuratorn redan innan repetitionsövningen börjar. Det är möjligt att få ersättning för olycksfall som sker under övningen.

Kuva jossa reserviläinen on ampumaradalla ampumassa rynnäkkökiväärillä.

Resor 

Användningen av kollektivtrafikbiljetter eller utskrifter (littera) som följde med repetitionsutbildningsordern (KH) och inbjudan till frivillig övning (VEH) har överförts till mobilappen Matkahuoltos Resor & Biljetter. 

En engångskod matas in i mobilapplikationen Resor & Biljetter för att göra det möjligt att boka en gratis resa för övningen. I samband med att en biljett löses in med en kod måste föraren få se repetitionsövningsordern eller inbjudan. Tågresor köps däremot separat från VR Matkalla-mobilappen, så VR:s tågresor måste filtreras bort från Matkahuoltos applikation.

Du kan fråga om en engångskod för din ankomstresa från regionalbyrå som skickade dig repetitionsutbildningsordern (KH) eller inbjudan till frivillig övning (VEH). Alternativt kan du själv betala din ankomstresa, i vilket fall kostnaderna betalas i samband med dagtraktamenten mot kvitto. Under övningen får du en engångskod från repetitionsövningsfältväbeln för din hemresa. 

Kolla in mobilappen Resor & Biljetter här

 

Om du vill kan du boka sittplats i fjärrtåg med hjälp av VR Matkalla-appen. Du kan boka sittplats då du identifierat dig, d.v.s. som inloggad kund i de tåg inom fjärrtrafiken där det finns möjlighet att boka plats. Rätten att resa intygas med repetitionsövningsordern eller kallelsen till repetitionsövning.

Läs mera om resor med tåg och bokning av sittplats i tåg på VR:s sidor: https://www.vr.fi/alennusta-junalipuista/varusmiesalennus

Om du inte har möjlighet att använda dig av kollektivtrafik, kan du få ersättning för användning av egen bil (eller annat fordon) i båda riktningarna enligt nedanstående tabell. En passagerare har inte rätt till ersättning!  

KM
3 - 25 5,50
26 - 50 7,65
51 - 100 16,40
>100  0,17 €/km

För ressätt som avviker från ovanstående, och som förorsakar dig kostnader, kan du eventuellt få ersättning, om du kommer överens om det före övningen med den som leder övningen eller med övningsfältväbeln. Kontaktuppgifterna finns i det meddelande som bifogats till ordern

Reservistlön och dagpenning 

Reservistlönen är skattepliktig inkomst, och behöver inte meddelas separat till skattemyndigheterna. Du får ett lönebesked över reservistlönen att ge till din arbetsgivare. Kontrollera att lönebeskedet är undertecknat av en tjänsteman.  På så sätt kan du yrka på rättelse om du upplever att lönebeslutet är felaktigt.
Reservistlön och dagpenning utbetalas enligt Försvarsministeriets förordning 

Ett beslut om att höja reservistlönerna har fattats genom försvarsministeriets förordning från och med 1.5.2023. Reservistlönen för manskap är från denna dag 65,51 euro (tidigare 63,30), underofficerarna 68,79 euro (66,46) samt för officerare och specialofficerare 72,06 euro (69,62) per dag. 

Till alla utbetalas dessutom dagpenning, som utgör 5,40 euro. Dagpenningen är skattefri inkomst. Kvinnorna får dessutom persedelpenning 1,50 euro per dag.   

I vissa fall kan den värnpliktige även betalas ansvars- och riskpengar (t.ex. dyk- och hoppaktiviteter).

De som kallas till en frivillig övning har i övrigt samma rättigheter till ovannämnda förmåner, men till dem betalas inte reservistlön.  

Alla förmåner betalas ut till dem som deltagit i en repetitionsövning eller frivillig övning i efterskott, minst en gång i månaden på åtgärd av det truppförband som ordnat övningen. 

´