Hoppa till innehåll

Reservistförmåner under övningar

Under repetitionsövningar är du berättigad till kostnadsfri förplägnad, inkvartering och utrustning samt hälso- och sjukvård och medicinering. Till dig betalas reservistlön och dagpenning för varje övningsdag. Dessutom får du ersättning för resekostnaderna till och från övningen, om du inte har möjlighet att använda dig av kollektivtrafik.

I frågor som gäller rätts- och socialskydd får du hjälp av socialkuratorn vid det truppförband som ordnar övningen. Kuratorstjänsterna är kostnadsfria, och man kan ta kontakt med kuratorn redan innan repetitionsövningen börjar. Det är möjligt att få ersättning för olycksfall som sker under övningen.

Kuva jossa reserviläinen on ampumaradalla ampumassa rynnäkkökiväärillä.

Resor 

Resebiljetter för kollektivtrafik finns i A-delen av repetitionsövningsordern eller kallelsen till frivillig övning. Tågbiljetten innehåller bara tur- och returresan. 

Om du vill kan du boka sittplats i fjärrtåg med hjälp av VR Matkalla-appen. Du kan boka sittplats då du identifierat dig, d.v.s. som inloggad kund i de tåg inom fjärrtrafiken där det finns möjlighet att boka plats. Rätten att resa intygas med repetitionsövningsordern eller kallelsen till repetitionsövning.

Läs mera om resor med tåg och bokning av sittplats i tåg på VR:s sidor: https://www.vr.fi/alennusta-junalipuista/varusmiesalennus

Om du inte har möjlighet att använda dig av kollektivtrafik, kan du få ersättning för användning av egen bil (eller annat fordon) i båda riktningarna enligt nedanstående tabell. En passagerare har inte rätt till ersättning!  

KM
3 - 25 5,10
26 - 50 7,10
51 - 100 15,20
100 < 0,15 €/km

För ressätt som avviker från ovanstående, och som förorsakar dig kostnader, kan du eventuellt få ersättning, om du kommer överens om det före övningen med den som leder övningen eller med övningsfältväbeln. Kontaktuppgifterna finns i det meddelande som bifogats till ordern

Reservistlön och dagpenning 

Reservistlönen är skattepliktig inkomst, och behöver inte meddelas separat till skattemyndigheterna. Du får ett lönebesked över reservistlönen att ge till din arbetsgivare. Kontrollera att lönebeskedet är undertecknat av en tjänsteman.  På så sätt kan du yrka på rättelse om du upplever att lönebeslutet är felaktigt.
Reservistlön och dagpenning utbetalas enligt Försvarsministeriets förordning 

Reservistlön betalas till

  • officerare och specialofficerare 67,59 euro per dag (från och med 68,26 euro)
  • underofficerare 64,52 euro (65,16 euro)
  • manskap 61,44 euro (62,05 euro)

Till alla utbetalas dessutom dagpenning, som utgör 5,20 euro. Dagpenningen är skattefri inkomst. Kvinnorna får dessutom persedelpenning 0,50 euro per dag.   

Den värnpliktige får även ersättning för måltider under resan till och från övningen enligt restiden. För över 6 timmars resa betalas 7,50 euro och för över 8 timmars resa 13,50 euro i båda riktningarna. I vissa fall kan även ansvars- och riskpenning utbetalas (t.ex. dykning och fallskärmshopp).

De som kallas till en frivillig övning har i övrigt samma rättigheter till ovannämnda förmåner, men till dem betalas inte reservistlön.  

Alla förmåner betalas ut till dem som deltagit i en repetitionsövning eller frivillig övning i efterskott, minst en gång i månaden på åtgärd av det truppförband som ordnat övningen.