Hoppa till innehåll

En jaktflygare tankas från bränslebågen

Flygvapnets militärförare

Som flygvapnets militärförare får du förutom yrkeskompetens för chaufförer också beredskap att verka i olika uppgifter.

Som flygvapnets militärförare får du BECE-körkort, förarens yrkeskompetens, ADR-lov för transport av farliga ämnen samt beredskap att verka på flygfält i bränsle-, putsnings- och apparaturserviceuppgifter. Kursen anordnas vid Flygkrigsskolan i Tikkakoski, varifrån beväringarna överflyttas till det av flygvapnets truppförband de sökt till för resten av tjänstgöringstiden.

Utbildande truppförband: Luftkrigsskolan, Tikkakoski

Tjänstgöringsplats: Luftkrigsskolan, Karelens flygflottilj, Lapplands flygflottilj, Satakunta flygflottilj, Uttis jägarregemente

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: alla

Utbildning

Tjänstgöringen inleds vid det egna truppförbandet med grundutbildningsperioden. Efter grundutbildningsperioden flyttar beväringarna till Luonetjärvi garnison i Tikkakoski för militärförarkursen som omfattar 11 veckor. Kursen innehåller förutseende och ekonomiskt körsätt, lastning, arbetssäkerhet samt förstahjälpsutbildning. Utbildningen fortsätter med att man får bekanta sig med truck- och motorarbetsmaskiner specialtransportformer, terrängkörning och att hjälpa andra fordon i svåra förhållanden. Dessutom får förarna gå igenom 20 timmar utbildningskörningar för förarens yrkeskompetens.

Inträdeskrav

Av sökanden krävs

  • B-körkortes I- och II -skede avklarade
  • förutsättningar för CE-körkort (körkortslagen 18 §)
  • samtycke till drogtest och att trafikförseelseuppgifterna behandlas
  • inga allvarliga trafikförseelser under de två senaste åren
  • inga allergier som förhindrar att handskas med bränslen

Til fördelar räknas

  • Grundexamen i logistik, skogsmaskinbranschen eller motsvarande
  • yrkesexamen för buss, kombinationsfordon eller trätransport
  • C- eller CE-körkort, yrkeskompetensutbildning eller arbetserfarenhet från branschen

Ansökan

Ansökningstiden för julikontingenten löper ut 1.3. och för januarikontingenten 1.9. Sök via webben: försvarsmaktens e-tjänst.

Länkar

´