Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Intti.fi

Varusmies korjaamassa läppäriä

Tietotekniikka-ala

Alan tehtäviä on miehistölle (255 pv) sekä johtajille (347 pv).

ICT-tukihenkilö

Tehtävä antaa valmiuksia toimia tulevaisuuden tietohallinnon, -turvan ja -tekniikan ammattilaisena yksityisellä ja julkisella sektorilla. Sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä, ja työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä.

Paikka

Pääesikunta ja Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Ylöjärvi ja Riihimäki

Tehtävät


Järjestelmäasentaja

Järjestelmäasentaja Tehtävässä toimitaan Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen alaisuudessa ja ohjauksessa joukko-osaston järjestelmäasentajana. Tehtävänä on lähitukipalvelujen tuottaminen, mm. lähiverkkojen ylläpito- ja rakennustehtävät, turvatekniikan työt ja ATK-lähituen asennustehtävät. Lisäksi tehtävään kuuluu käyttäjille annettava tekninen tuki, lisälaitteiden ja ohjelmistojen asennukset. Tarkempi työnkuva määritellään oman osaamisesi perusteella.

Paikka

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Helsinki

Tehtävä


Kybervarusmies

Tehtävässä osallistutaan mm. blue team vs. red team -harjoitustoimintaan, rakennetaan palveluita ja testataan niiden turvallisuutta sekä suoritetaan ohjelmointiprojekteja.

Paikka

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Jyväskylä

Tehtävä


Ohjelmoija

Ohjelmointitehtävissä tarvitaan omatoimisuutta ja taitoa etsiä itsenäisesti ratkaisuja tietoteknisiin ongelmiin verkkomaailmasta. Osa ohjelmoijien tehtävistä painottuu opetukseen liittyviin teknisiin ratkaisuihin, kuten mobiilipeleihin. Lisäksi tarjolla on mahdollisuus osallistua myös ohjelmistorobotiikan tai raportoinnin kehittämiseen.

Kesto 255 pv ja johtajakoulutuksen käyneillä 347 pv.

Paikka

Pääesikunnan tiedusteluosasto, Helsinki; Panssariprikaati, Riihimäki; Puolustusvoimien palvelukeskus, Tuusula ja Joensuu sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Riihimäki ja Ylöjärvi

Tehtävät


Tietojärjestelmäasentaja-aliupseeri

Tietojärjestelmäasentaja-aliupseereille koulutetaan tietoliikennetekniikkaa ja käytännön järjestelmä- ja laitetekniikkaa, ei niinkään ohjelmointia. Pääaiheina ovat kiinteiden tiedonsiirtoyhteyksien ja niistä koostuvien verkkojen asennus, käyttöönotto ja kunnostus. Koulutuksessa rakennetaan ja kunnostetaan kiinteitä tiedonsiirtoverkkoja eri puolilla Suomea. Kurssille vaaditaan johtajakoulutuskelpoisuus ja lisäksi hakijoille teetetään pääsykoe.

Paikka

Panssariprikaati, Parola ja kurssin jälkeen vaihtoehtona on useita joukko-osastoja

Tehtävä


Virtuaalikoulutushenkilö

Tehtävässä käytetään ja kehitetään Puolustusvoimissa koulutuskäytössä olevaa Virtual Battlespace 3 (VBS3) -simulaattoria, joka on ammattilaisversio ArmA-tietokonepelistä. Virtuaalikoulutustukihenkilö toimii joko ohjelmoijana tai 3D-mallintajana. Ohjelmoijan tehtäviin kuuluu erilaisten skriptien kirjoittamista, pelikarttojen mallinnusta sekä 3D-mallinnuksien konfigurointia eli peliin saattamista. 3D-mallintajan tehtäviin kuuluu Puolustusvoimien kaluston mallintamista, teksturointia ja valokuvausta. Mallintajan käytössä ovat muun muassa Blender, 3ds Max, Quixel Suite ja Adobe Photoshop CS5. Päivittäisiin tehtäviin kuuluu myös simulaattoriluokkien ylläpito ja simulaatioharjoituksissa apukouluttajana ja tukihenkilönä toimiminen.

Hakijoille järjestetään omassa joukko-osastossaan haastattelu ja valintakoe.

Paikka

Useita joukko-osastoja

Tehtävä

Ylläpitäjä, Mediatuotantotiimi

Tehtävä sisältää verkko- ja intranet-sivujen ylläpitoa ja sisällön tuottamista sekä Webropol-lomakkeiden tekoa ja henkilökunnan IT-tukea ja koulutusta.

Ylläpitäjä (IT-tukihenkilö) päivittää puolustusvoimien verkkosivuja, tekee kyselyjä, tulostaa statistiikkoja, neuvoo sisällöntuottajia ja tarvittaessa kirjoittaa sujuvasti ohjeita. Osaamisen mukaan ylläpitäjä on tehnyt myös pieniä ohjelmistoja. Ylläpitäjä vastaa tietojärjestelmiä ja laitteita koskevasta tuesta, neuvonnasta ja vikatilanteiden selvittämisestä sekä Pääesikunnan viestintäosaston vastuulla olevien tietojärjestelmien ja verkkoympäristön ylläpidosta. Asiakkailta tulevat palvelupyynnöt saapuvat pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Tehtävään kuuluu myös pienimuotoista järjestelmien käyttökoulutusta ja vieritukea Pääesikunnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Paikka

Pääesikunnan viestintäosasto, Helsinki

Tehtävä

 
Kysymyksiä erityistehtävistä?

WhatsApp

Kysymyksiä erityistehtävistä?

Lähetä WhatsApp-viesti 0299 570 289
Kybervarusmies, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus

Erityistehtäväesittelyt

Kybervarusmies, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus

Tutustu kybervarusmiehen tehtäviin
Graafikko ja ylläpitäjä, Mediatuotantotiimi

Erityistehtäväesittelyt

Graafikko ja ylläpitäjä, Mediatuotantotiimi

Tutustu mediatuotantotiimin tehtäviin