Osiot
Valikko
Intti.fi

Varusmies käyttää tietokonetta

Tutkimusala

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksille etsitään varusmiehiksi tutkimusavustajia, joilla on siviilissä takanaan yliopiston aineopintoja tai valmis yliopistotutkinto soveltuvilta tieteenaloilta. Tehtävät käsittävät erilaisia tutkimus- ja selvitystöitä sotatieteiden aloilla. Jokainen tehtävä räätälöidään erikseen.

Tutkimusavustaja

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella ja Maanpuolustuskorkeakoululla sekä Pääesikunnassa annetaan koulutusta kriisinajan tehtäviin mm. matemaatikoille, kemisteille, fyysikoille, diplomi-insinööreille ja radiotekniikan, laskennallisen tieteen sekä sosiaali- ja käyttäytymistieteiden asiantuntijoille.Työtehtävinä ovat erilaiset tutkimus- ja selvitystyöt mm. operaatioanalyytikkona,luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen parissa (CBRN-suojelu, räjähteet ja analytiikka), elektronisen sodankäynnin tutkijana tai tekoälyn tutkimusavustajana tai tutkijana. Edellytyksenä yliopistotason aineopintoja ko. alalta.

Paikka

Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Ylöjärvi, Riihimäki ja Tuusula sekä Maanpuolustuskorkeakoulu ja Merisotakoulu, Helsinki.

Tehtävät