Hyppää sisältöön

Kainuun paikallis- ja maakuntajoukot

Paikallis- ja maakuntajoukot ovat Kainuun sodan ajan puolustuskyvyn perusta, jota täydennetään muilla joukoilla. Joukkojen toiminnan painopiste on paikallispuolustuksessa ja virka-avun antamisessa.

Paikallisjoukoille järjestetään vuosittain 3 - 5 noin viikonlopun mittaista Puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina toteutettavaa harjoitusta. Paikallisjoukkojen koulutus huipentuu kertausharjoituksiin. Kaikilla reserviläisillä on lisäksi mahdollisuus osallistua vuosittaisiin ammunta- ja urheilukilpailuihin.

Maakuntakomppanian toiminta sisältää monenlaisia tapahtumia ja harjoituksia. Komppania harjoittelee kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Harjoitusten aiheet vaihtelevat varsinaisista sodan ajan taistelutehtävistä viranomaisyhteistyöhön. Joukkojen toiminnan keskuspaikka on Kajaani. 

Hakeutuminen maakuntakomppaniaan

Kainuun maakuntakomppaniaan voi hakea ottamalla yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistoon. Hyväksytty hakija kutsutaan varustettavaksi Kajaaniin Hoikankankaalle ja allekirjoittamaan sitoumus Kainuun maakuntakomppaniaan. Sitoumus tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Sitoumus voidaan irtisanoa, mikäli henkilö ei täytä asetettuja vaatimuksia. Reserviläinen voi myös itse irtisanoa sitoumuksen esimerkiksi muuttaessaan pois maakunnasta. 

Hakijan sotilas- ja siviilikoulutus pyritään ottamaan huomioon, kun hänet sijoitetaan tehtäväänsä. Reserviläiset koulutetaan maakuntakomppanian sijoituksen mukaiseen tehtävään. Komppaniaan liittyvä reserviläinen pääsee osaksi yhteisöä, jossa vallitsee vahva maanpuolustustahto.

Tervetuloa mukaan!

 
´