Hyppää sisältöön

Lääkintäreserviupseerikurssi

Lääkäreiden koulutus on keskitetty Riihimäelle Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Logistiikkakoululle. Koulutuksen järjestelyistä vastaa Logistiikkakoulu yhteistyössä Sotilaslääketieteen keskuksen kanssa ja koulutusta ohjaa logistiikkalaitoksen ylilääkäri. 

Koulutusta annetaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä varusmieslääkärikurssilla ja kerran vuodessa (syksyisin) järjestettävällä lääkintäreserviupseerikurssilla.

Varusmieslääkäri (255 vrk)

Varusmieslääkärikurssille komennetaan alokasjakson jälkeen lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit ja proviisorit sekä edellä mainittujen alojen opiskelijat, joilla on vähintään viiden vuoden opinnot suoritettuna. Kurssi kestää 4 viikkoa ja järjestetään Riihimäellä Logistiikkakoululla. Kurssilla annetaan perusteet Puolustusvoimien normaaliolojen terveydenhuollosta.

Varusmieslääkärit, joita ei valita lääkintäreserviupseerikurssille, siirtyvät varusmieslääkärikurssin päätyttyä jatkokoulutuspaikkoihin oman ammattialansa tehtäviin Puolustusvoimien terveysasemille.

Lääkintäupseeri (347 vrk)

Valinnat lääkintäreserviupseerikurssille tehdään varusmieslääkärikurssin aikana. Kurssi  järjestetään Riihimäellä Logistiikkakoululla syksyisin ja kestää 14 viikkoa. Valintaperusteena kurssille ovat menestyminen sotilaskoulutuksessa, soveltuvuustestien tulokset ja soveltuva siviilikoulutus

Lääkintäreserviupseerikurssilla opitaan suunnittelemaan ja johtamaan sodan ajan lääkintähuoltoa sekä harjaannutaan poikkeusolojen ensihoitoon ja kirurgiaan.

Jatkokoulutus

Upseerikokelaiden monipuolinen jatkokoulutus toteutetaan Logistiikkakoulun johdossa. Koulutus sisältää potilastyössä harjaantumista, kylmäkoulutusharjoituksen Sodankylässä, poikkeusolojen kirurgiaa käytännön harjoitteluineen, monipotilastilanteiden johtamista sekä puolustushaarojen lääkintähuoltoa.

Jatkokoulutuksen jälkeen upseerikokelailla on hyvät valmiudet suunnitella ja johtaa poikkeusolojen lääkintähuoltoa. Koulutus antaa käsityksen, miten yhteiskunta ja Puolustusvoimat toimivat poikkeusoloissa.

Koulutuksen päämääränä on, että upseerikokelaat pystyvät reserviin siirryttyään kertausharjoituksissa ja poikkeusoloissa aloittamaan joukkonsa johtamisen ja kouluttamisen itsenäisesti ja tehokkaasti.

Koulutusjaksot:
•    alokasjakso 6vk
•    varusmieslääkärikurssi Logistiikkakoululla 4vk
•    lääkintäreserviupseerikurssi 14vk
•    täydennyskoulutusjakso
•    lääkintäupseerin syventävä koulutus
•    poikkeusolojen tehtävissä harjaantuminen
 

 
´