Hyppää sisältöön

Palvelus apumekaanikkona on käytännön työtä hävittäjien parissa

Ilmasotakoulu
Julkaisuajankohta 11.2.2024 18.38
Tiedote

Aliupseerikurssin lentotekninen linja on yksi Ilmavoimien erikoiskursseista. Se tarjoaa ilmailusta ja tekniikasta kiinnostuneille nuorille mielekkään ja uusia mahdollisuuksia avaavan tavan suorittaa varusmiespalvelus.

Kyseessä on myös vaativa koulutushaara, ja sen vuoksi kurssipaikka lunastetaan erillisen valintaprosessin kautta. Kun arvioidaan henkilön edellytyksiä pärjätä sotilasilmailun lentoteknisissä tehtävissä, hakijalta odotetaan sekä henkisesti että fyysisesti hyvää toimintakykyä.

- Haluamme kurssille tekijämiehiä- ja naisia, luonnehtii kapteeni Lauri Honkasilta Ilmasotakoulun koulutuspataljoonasta. Työssä korostuu rauhallisuus, työtä pelkäämätön asenne ja tekninen hahmotuskyky. Pelkkä ohjeiden lukeminen ei riitä, vaan täytyy olla ymmärrystä järjestelmistä kokonaisuutena.

Valintakokeissa hakijan soveltuvuutta arvioidaan erilaisten kyky- ja persoonallisuustestien avulla, haastattelun perusteella sekä lihaskuntoa ja näkökykyä mittaavilla testeillä.

Kersantti Aleksi Ruoranen aikoo hakeutua upseerin uralle lentotekniikan pariin.

Lentoteknisellä linjalla palveluksensa suorittanut kersantti Aleksi Ruorasella valintoihin valmistautuminen on vielä tuoreessa muistissa. Hän keskittyi hoitamaan opinnot kunnialla ja huolehti fyysisestä kunnostaan. Halu päästä kurssille oli kova.

- Aika paljon vaikutti se, että olin kiinnostunut tekniikasta, kertoo Ruoranen. Mopojen ja autojen kanssa tuli työskenneltyä nuorempana paljon. Ja puolustusvoimat kiinnosti tulevaisuuden työpaikkana.

Hyvin sujuneen palveluksen jälkeen Ruoranen jatkoi Ilmasotakoulussa sopimussotilaan tehtävissä. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu hakeutuminen upseerin uralle lentotekniikan pariin.

- Toiveissa olisi tietenkin päästä uuden F-35 -hävittäjän kanssa tekemisiin, tunnustaa Ruoranen.

Vastuullinen tehtävä

Aliupseerikurssin lentoteknisellä linjalla opiskellaan esimerkiksi aerodynamiikkaa, lentokoneiden rakenteita ja järjestelmiä, lentoteknistä huoltoa, moottorien toimintaa, avioniikkaa ja asetekniikkaa. Koulutushaarakohtaisen koulutuksen rinnalla ylläpidetään ja syvennetään alokasjaksolla opittuja sotilaan taitoja.

Lentoteknisissä tehtävissä huomiointikyky ei voi herpaantua hetkeksikään, kertoo kapteeni Lauri Honkasilta.

- Tehtävän fyysisyys ei tule välttämättä esimerkiksi taakankannon tai juoksemisen kautta, mutta työssä vaaditaan kestävyyttä ja sitkeyttä, kuvailee kapteeni Honkasilta. Pelkästään vaihtelevat keliolosuhteet lisäävät fyysistä kuormitusta, kun työskennellään asematasolla.

Vaativuusastetta nostaa myös se, että tehtävässä on kyettävä ylläpitämään jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Koko ajan täytyy pystyä tiedostamaan pieniäkin muutoksia tai yksityiskohtia työskentely-ympäristöstä.

- Huomiointikyky ei voi herpaantua hetkeksikään, tähdentää kapteeni Honkasilta. Esimerkiksi harmittomalta vaikuttava lätäkkö väärässä paikassa saattaa kieliä vuodosta koneessa. Se taas voi olla kriittinen riskitekijä.

Tiimityöllä turvallisuutta

Työskentely sotilasilma-alusten kanssa on tiimityötä, joka vaatii tekijöiltä aktiivista kommunikointia ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Yhteistyö on tiivistä, mutta niin on myös keskinäinen luottamus.

- Kyse on ennen kaikkea omasta ja muiden turvallisuudesta, Honkasilta toteaa ykskantaan. Meillä ei ole varaa virheisiin, siksi ilmapiirin on oltava sellainen, että matalalla kynnyksellä uskalletaan tuoda asioita esille.

Myös uudet tekijät otetaan nopeasti osaksi yhteisöä. Arjessa turhaa hierarkkisuutta ei harrasteta, vaikka sotilasorganisaatiossa toimitaankin. -

- Varusmiespalveluksen loppuaika sujui, kuin olisi töissä ollut, kuvailee kersantti Ruoranen kokemustaan. Henkilökunnan kanssa olimme tiiviissä yhteistyössä ja pääsimme paljon tekemään konkreettista työtä koneiden kanssa.

Maanpuolustusta suurella sydämellä

Vaikka nuorta sukupolvea motivoivat mielekkäät työtehtävät, uudet suorituskyvyt ja kansainvälisyys, merkittävin tekijä hakeutumisessa puolustusvoimien palvelukseen on vankka maanpuolustustahto.

- Jos tulisi tilanne, että omaa maata pitäisi puolustaa, vaikka hengellään, olisin siihen valmis, kersantti Ruoranen toteaa epäröimättä. Se vaikuttaa siihenkin, miten mielekkääksi varusmiespalveluksen ylipäätään kokee.

Sama tinkimätön suhtautuminen maanpuolustukseen yhdistää upseerin urasta haaveilevaa sopimussotilasta ja lentotekniikkakomppanian päällikkönä toimivaa kapteenia.

- Kun isänmaa kutsuu, niin siihen vastataan, vahvistaa Honkasilta. Mikä on tarpeen tehdä, niin se tehdään. 

 

Teksti: Laura Kaipainen

Haku Ilmavoimien aliupseerikurssin lentotekniselle ja johtokeskuslinjalle on auki.
Hakuaika heinäkuussa alkavalle kurssille päättyy 1. maaliskuuta.
Lisätietoja: intti.fi/ilmavoimienerikoiskurssit

´