Hyppää sisältöön

Ilmavoimien erikoiskurssit vetävät hakijoita

Ilmasotakoulu
Julkaisuajankohta 16.9.2022 9.48
Tiedote
Lentotekniikan opetustilanne lentokonehallissa.
Lentotekninen ala kiinnostaa

Syksyn hakukierros varusmiespalvelukseen lentotekniikan pariin ja Ilmavoimien sotilaskuljettajaksi houkutteli nuoria asevelvollisia. Kumpaankin koulutukseen saatiin merkittävää kasvua hakijamäärissä. Aliupseeerikurssin lentoteknisen linjan hakijamäärä kasvoi vuoden takaisesta jopa 70 prosenttia.

Ilmavoimien aliupseerikurssin lentotekninen linja on yksi ilmavoimien erikoiskursseista. Se tarkoittaa, että linjalle on hakeuduttava erikseen, ennen varusmiespalveluksen alkua. Syyskuun alussa päättyneessä haussa kurssille pyrkii yhteensä lähes kaksi sataa nuorta. Naisia kurssille hakee 24 eli määrä on tuplasti enemmän kuin vuosi sitten. 

-    Mitä enemmän saamme hakijoita, sitä useammin sieltä seuloutuu kyvykkäitä ja motivoituneita henkilöitä varsinaiselle kurssille.  Määrän kautta saamme siis myös laatua, arvioi valintapäällikkö, majuri Otto Kinnunen

Ilmavoimien sotilaskuljettajakurssin hakijamäärä nousi puolestaan neljälläkymmenellä hakijalla. Kaikkiaan kurssipaikkaa tammikuun saapumiserässä tavoittelee 148 tulevaa varusmiestä.

 -    Näissä kahdessa erikoiskurssissa yksi vetovoimatekijä on se, että ne antavat eväitä myös siviiliin, toteaa valintapäällikkö Kinnunen. Lentoteknisessä koulutuksessa saa oikeaa ammattitaitoa lentokonehuollosta ja kuljettajakoulutuksessa ajokorttiluokkia ja pätevyyksiä.

Syksyn hakukierroksella sisään otetut aloittavat palveluksensa tammikuussa. 

Maanpolustustahto motivoi hakemaan

Hakijamäärän kehittymistä myönteiseen suuntaan selittää osin yleinen kiinnostus maanpuolustusta kohtaan. Muuttunut turvallisuustilanne on lisännyt kiinnostusta puolustusvoimien toimintaan ja maanpuolustukseen sekä vahvistanut maanpuolustustahtoa entisestään.

Myös tulevat uudet suorituskyvyt voivat osaltaan lisätä kiinnostusta. 

Hakijamäärissä tapahtuneeseen nousuun suhtaudutaan Ilmasotakoulussa kuitenkin maltillisesti.

-    Toistaiseksi me pystymme puhumaan vasta yksittäisestä hausta, mutta toivottavasti trendi on pitkäkestoisempi, valintapäällikkö Kinnunen. En näe mitään syytä, etteikö näin olisi.

Mikäli suuntaus jatkuu positiivisena, se ennustaa hyvää rekrytoinnille myös laajemmin ajateltuna.

-    Näistä henkilöistä osa päätyy tuleviksi työkavereiksemme, toteaa Kinnunen. Paitsi upseerinuralle maanpuolustuskorkeakoulun kautta, myös muita väyliä pitkin. Puolustusvoimilla on jatkuva rekrytointi päällä myös henkilökunnan osalta, niin sotilas- kuin siviilitehtävissä.

 

Teksti: Laura Kaipainen

Lisätietoja Ilmavoimien erikoiskursseista, hakuohjeet ja valintakriteerit osoitteessa:
intti.fi/supersankarit
Kouluttautumisesta upseerin uralle Maanpuolustuskorkeakoulussa voi lukea lisää osoitteessa:
upseeriksi.fi
Puolustusvoimien työpaikat ilmoitetaan valtionhallinnon rekrytointipalvelussa:
valtiolle.fi
 

´