Hyppää sisältöön

Epäasiallisella käytöksella ei ole varusmiespalveluksessa sijaa

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 12.12.2021 18.09
Tiedote

Kaikenlainen simputtaminen ja vertaissyrjintä on kiellettyä Puolustusvoimissa. Epäasiallisesta käyttäytymisestä on tärkeää ilmoittaa, jotta siihen voidaan puuttua.

Simputtaminen on esimiesaseman väärinkäyttöä, jossa esimies käyttää käskyvaltaansa palveluksen tai koulutuksen kannalta tarpeettomalla tavalla aiheuttaen henkistä tai fyysistä kärsimystä. Pennalismissa taas on kyse vertaisten harjoittamasta syrjinnästä ja kiusaamisesta.

Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijasen mukaan kaikki varusmiehet opetetaan palveluksensa aluksi tunnistamaan simputus, pennalismi ja muu epäasiallinen käytös sekä se, kenelle niistä tulee ilmoittaa. Varusmiehille tehdään myös selväksi, että Puolustusvoimilla on nollatoleranssi näihin liittyen.

Yhteyttä voi ottaa simputuksen, pennalismin tai muun epäasiallisen käyttäytymisen tapauksissa, tai niitä koskevissa kysymyksissä oman yksikön henkilökuntaan, sotilaspappiin, sosiaalikuraattoriin tai varusmiestoimikuntaan. Jos kyse on simputuksesta, Maijasen mukaan voi ottaa yhteyttä simputtavan esimiehen esimieheen.

– Tupakansiossa tai yksikön ilmoitustaululla on ohje, miten menetellä epäasiallisen käyttäytymisen tilanteissa, Maijanen muistuttaa.

Jos on epävarma siitä, onko kohdannut epäasiallista käytöstä tai kohtelua, voi lisätietoa saada tutustumalla myös Yleiseen palveluohjesääntöön, Sotilaan käsikirjaan tai PVMoodle-materiaaleihin. Asiasta voi kysyä myös joukko-osaston oikeusupseerilta.

– On pahinta, jos keskustelu kielteisistä kokemuksista jää vain omaan tupaan, eikä kerrota sitä ulkopuolelle. Silloin asiaan ei pystytä puuttumaan. Tärkeintä on, että tapaukset tulisivat henkilökunnan tietoon ja niihin voidaan reagoida, Maijanen painottaa.

Jos toiminta täyttää simputuksen ja pennalismin tunnusmerkit, edetään tarvittaessa sotilaskurinpitomenettelyn mukaan ja suoritetaan esitutkinta.

– Seksuaalirikokset ja kunnianloukkauksen tapaukset menevät suoraan poliisille, Maijanen kertoo.

Muun muassa punkkien ”räjäyttäminen”, tarpeettomat ”rättisulkeiset”, liiallinen taakse poistuttaminen tai rangaistuksenomaiset etunojapunnerrukset ovat Puolustusvoimien simputtamisena kieltämiä käytäntöjä.

Muihinkin epäkohtiin puututaan

Jos varusmies sattuu huomaamaan palveluksensa aikana muitakin epäkohtia, myös niistä on syytä ilmoittaa henkilökunnalle. Esimerkiksi jos epäilee kasarmissa olevan sisäilmaongelma, siitä voi ilmoittaa täyttämällä vaarakortin, ottamalla yhteyttä varusmiestoimikuntaan, työ- ja palvelusturvallisuusasiamieheen tai työ- ja palveluturvallisuuspäällikköön, Maijanen neuvoo.

Maijanen kuitenkin huomauttaa, että ennen ilmoitusta kannattaa kysellä, onko muillakin samassa rakennuksessa asuvilla varusmiehillä havaintoja huonosta sisäilmasta. Mikäli olo tuntuu sairaalta, kannattaa aina käydä varuskunnan terveysaseman lääkärin vastaanotolla. Maijasen mukaan sisäilmaongelmat eivät aina välttämättä johdu homeesta, vaan ne voivat johtua esimerkiksi myös pölystä tai huonosta ilmanvaihdosta.

Uutinen on julkaistu alun perin Ruotuväen Alokasliitteessä. 
Kirjoittaja: Johannes Klinge

´