Hyppää sisältöön

Naurava sotilas

Reservissä

Varusmiespalveluksen jälkeen sinusta tulee reserviläinen ja sinut sijoitetaan poikkeusolojen joukkoon. Reserviläiset muodostavat puolustuskykymme vahvan kivijalan. Palveluksessa saatu osaaminen vaatii säännöllistä ylläpitoa reservin kertausharjoituksilla. Reserviläisille järjestetään myös vapaaehtoisia harjoituksia ja koulutuksia.

Reserviin kuuluu noin 870 000 suomalaista. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 sotilasta, ja vahvuutta täydennetään tarvittaessa muilla reserviläisillä.

Varusmiespalveluksen suorittaneiden miesten ja naisten asevelvollisuus jatkuu sen vuoden loppuun asti, jolloin henkilö täyttää 60 vuotta. Asevelvollisena kuulut reserviin 50- tai 60-vuotiaaksi asti. Miehistöön kuuluva siirtyy varareserviin sen vuoden lopussa, kun hän täyttää 50 vuotta; upseerit ja aliupseerit ovat reservissä sen vuoden loppuun, kun he täyttävät 60 vuotta.

Tältä sivulta löydät tietoa reserviläisen velvollisuuksista ja eduista, koulutuksesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

Sodanajan sijoitus

Sodanajan sijoitustasi hallinnoidaan asevelvollisrekisterissä. Rekisterin yhteys- ja ammattitietosi tulevat Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Muutoin tietosi päivittyvät vain sinun itse ilmoittaessasi aluetoimistolle tai kertausharjoitusten yhteydessä.

Sodanajan sijoitustasi ohjaa ensisijaisesti saamasi koulutus Puolustusvoimissa. Voit siis saada käskyn kertausharjoitukseen tehtävään, joka ei vastaa lainkaan sinun nykyistä siviili- tai maanpuolustusosaamistasi. Sinut on voitu käskeä harjoitukseen rynnäkkökiväärimieheksi, vaikka olisitkin koulutukseltasi lääkäri. Tämä johtuu siitä, että sinut on käsketty harjoitukseen Puolustusvoimissa saamasi koulutuksen ja sinulle annetun sodan ajan sopivuuden mukaan. Puolustusvoimat ei saa rekisteriin tietoa osaamisestasi, mikäli sinä itse et aktiivisesti päivitä tietoa Digi- ja väestöviraston rekisteriin tai valvovaan aluetoimistoon.

Päivitä tietosi! Puolustusvoimat tarvitsee osaajia, aina automaalarista anestesialääkäriin! Näin voit saada uuden sodan ajan sijoituksen ja sodan ajan sopivuuden.

Sijoitus on sotilaskäskyasia. Myös reserviläisen ylennys- ja palkitsemisasiat ovat sotilaskäskyasioita. Sotilaskäskyasioissa ei ole valitusoikeutta kuten hallinnollisissa päätöksissä.

Aluetoimistot palvelevat reserviläisiä

Reserviläisen asioita hoitaa aluetoimisto. Toimistolta voit käydä kysymässä esimerkiksi tietoa omasta sodan ajan sijoituksestasi, kertausharjoituksista ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Saat halutessasi aluetoimistolta otteen omista asevelvollisrekisteritiedoistasi. Rekisteriin on tallennettu sijoittamista ja palvelukseen määräämistä varten tarvittavat henkilötiedot ja sotilaskoulutusta koskevat tiedot. Aluetoimistosi yhteystiedot löydät tästä.

Asevelvollisena sinun tulee huolehtia siitä, että asuinpaikkasi, osoitteesi ja muut yhteystietosi (puhelin ja sähköposti) ovat sotilasviranomaisen tiedossa (asevelvollisuuslaki 95§).

Osoitteesi sinun tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon DVV. Mikäli osoitteesi on POSTE RESTANTE, tai sinulla on turvakielto, tulee sinun ilmoittaa asuinosoitteesi suoraan aluetoimistoon. Muut yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ilmoitetaan suoraan omaan aluetoimistoon.

Yhteystietojen toistuva antamatta jättäminen sotilasviranomaisen niitä tiedustellessa on asevelvollisuuslain 124 §:n mukaan sakolla rankaistava teko. 

 
´