Hyppää sisältöön

Maavoimat harjoituttaa kevään aikana lähes 20 000 sotilasta

Maavoimat
Julkaisuajankohta 16.4.2024 9.00
Tiedote
sotilaita liikumassa kuvaajasta poispäin metsässä, puiden takaa paistaa aurinko

Maavoimien harjoitustoiminta huhtikuun lopulta kesäkuun alkuun kattaa koko Suomen alueen. Maavoimat harjoittelee isoissa joukkokokonaisuuksissa ja kehittää kykyään kahden- ja monenvälisiin yhteisoperaatioihin liittolaisten kanssa.

Kevään harjoituksiin osallistuu harjoituskohtaisesti varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa Maavoimien joukko-osastoista sekä muista puolustushaaroista ja Rajavartiolaitoksesta. Suomen puolustuksen harjoitteluun ottaa osaa myös huomattava määrä liittolaismaiden sotilaita. Kansainvälisten osallistujien ja kaluston määrä Suomessa vaihtelee harjoitusten teemojen mukaan.

Kansainvälisen harjoitustoiminnan käynnistää Panssariprikaatin johtama mekanisoitu Arrow 24 -harjoitus Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella Niinisalossa 26.4.-14.5. Harjoituksen noin 2600 osallistujasta suurin osa on varusmiehiä. Panssariprikaatin lisäksi harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Utin Jääkärirykmentistä, Jääkäriprikaatista, Porin prikaatista, Maasotakoululta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta ja 2. Logistiikkarykmentistä. Osallistujista noin 300 on liittolaisia Iso-Britanniasta, Latviasta ja Virosta. Harjoitus kehittää liittouman mekanisoitujen joukkojen toiminnan lisäksi yhteistoimintaa ilmatuen kanssa brittien AH-64E -taisteluhelikoptereiden tuodessa Pohjankankaalla vuosittain järjestettävälle harjoitukselle uudenlaisen ilmaelementin. 

Ilmatorjunnan tarkastajan johtama ilmatorjunnan taisteluharjoitus Adex 1/24 järjestetään Lohtajalla 14.-23.5. Harjoitukseen osallistuu noin 1700 sotilasta Ilmasotakoululta, Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista, Jääkäriprikaatista, Utin jääkärirykmentistä, Maasotakoululta, Pääesikunnan alaisista laitoksista ja Rajavartiolaitoksesta. Noin puolet osallistujista on varusmiehiä. Liittolaismaista Saksa osallistuu harjoitukseen noin 250 sotilaan voimalla. 

Kaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 1/24 (Scimitar 24) järjestetään Uudellamaalla 27.-31.5. Noin 4800 henkilön harjoitukseen osallistuu joukkoja lisäksi Panssariprikaatista, Porin prikaatista ja Utin jääkärirykmentistä. Harjoituksen aikana Uudellamaalla on helikopteritoimintaa.

Karjalan prikaatin johtama Repo 24 -harjoitus järjestetään Kymenlaaksossa 27.5.-31.5.2024. Harjoitukseen osallistuu noin 2100 henkilöä, joista osa tulee Maasotakoululta ja Rajavartiolaitoksesta. 

Alueellinen tykistön ampumaharjoitus ALTAH Pohjoinen 24 järjestetään Rovajärvellä 13.-25.5. Kainuun prikaatin johtamaan noin 1500 henkilön harjoitukseen osallistuu joukkoja myös Jääkäriprikaatista, Porin prikaatista, Panssariprikaatista ja Merivoimista sekä Yhdysvaltojen asevoimista. Yhdysvaltalaiset johtavat tykistötulta harjoituksessa.

Kevään harjoitustoiminta huipentuu kansainväliseen Northern Forest 24 -taisteluharjoitukseen Rovajärven alueella 26.-31.5. Puolustusvoimien alkukesän suurimpaan kotimaiseen harjoitukseen osallistuu noin 4500 suomalaista, 2000 yhdysvaltalaista ja 400 norjalaista. Yhdysvaltalaiset joukot osallistuvat harjoitukseen osana Immediate Response 24 -harjoitusta, joka on osa USAREUR-AF:n DEFENDER- ja Naton Steadfast Defender -kokonaisuutta. Puolustusvoimista harjoitukseen osallistuu harjoituksen johtava Kainuun prikaati sekä Jääkäriprikaati, Utin jääkärirykmentti, Pääesikunnan alaisia laitoksia ja Rajavartiolaitos. 

Kevään aikana Maavoimat osallistuu ulkomailla pienimuotoisesti Brave Beduin -harjoitukseen Tanskassa 21.- 25.4.2024.

Kansainvälistä helikopteritoimintaa Maavoimien harjoituksissa

Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen asevoimien helikoptereita osallistuu Maavoimien harjoitustoimintaan 24. huhtikuuta – 7. kesäkuuta 2024. Helikoptereiden lentotoimintaa on eteläisessä ja pohjoisessa Suomessa. Toiminta painottuu Puolustusvoimien harjoitusalueille. 
Helikoptereiden lentotoiminta liitetään osaksi Maavoimien kokonaisharjoittelua Kainuun prikaatin, Karjalan prikaatin, Panssariprikaatin, Kaartin jääkärirykmentin ja Utin jääkärirykmentin johtamissa harjoituksissa.

Iso-Britannian harjoitusosastoon Suomessa kuuluu kaksi AH-64E -taisteluhelikopterilentuetta. Helikopterit tukeutuvat Suomessa olonsa aikana Utin jääkärirykmenttiin Kouvolan Utissa sekä Satakunnan lennostoon Pirkkalassa. Maavoimien harjoitustoimintaan osallistuu lisäksi Virossa tukeutuvia Iso-Britannian CH-47 Chinook- ja AW159 Wildcat-helikoptereita.

Yhdysvaltojen harjoitusosastoon kuuluu viisi UH-60 Blackhawk-, kolme CH-47 Chinook- ja kolme HH-60 -helikopteria. Ne tukeutuvat Rovaniemen tukikohtaan.

Suomalaiset operoivat harjoituksissa NH90- ja MD500-helikopterikalustoilla. 

- Maapuolustuskyky kotimaassa ja liittouman yhteisiin tarpeisiin rakentuu yhteisellä suunnittelulla ja harjoittelulla sekä säännönmukaisella yhteistoiminnalla. Suomen puolustusjärjestelmä perustuu osaavaan ja sitoutuneeseen asevelvollisuuteen. Liittoutumisen myötä hyvin koulutetun reservin osaamista kehitetään ja syvennetään kansainvälisissä harjoituksissa, kertoo Maavoimien valmiuspäällikkö eversti Kari Kaakinen.

Kansainvälisten harjoitusjoukkojen henkilöstöä ja kalustoa saapuu Suomeen vaiheittain. Joukko-osastot tiedottavat johtamistaan harjoituksista yksityiskohtaisemmin ennen niiden alkamista. 
 

´