Hyppää sisältöön

Johtamisjärjestelmäpataljoona mahdollistaa toimivat yhteydet harjoitusjoukoille

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Julkaisuajankohta 6.3.2024 8.53
Tiedote

Nordic Response 24 -harjoituksessa reserviläisjoukot harjaannuttavat omia poikkeusolojen tehtäviään ja liittouman yhteistoimintakykyä arktisissa olosuhteissa. Yksi reserviläisistä on korpraali Jarno Liski, joka on ensimmäistä kertaa mukana monikansallisessa harjoituksessa. Hän uskoo muiden maiden sotilailla riittävän paljon opittavaa suomalaisilta.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää Nordic Response 24 -harjoitukseen liittyvän kertausharjoituksen, jossa johtamisjärjestelmäpataljoona rakentaa ja ylläpitää muiden harjoitusjoukkojen tilaamia yhteyksiä reserviläisjoukolla. NR24-harjoituksen päämääränä on kehittää sotilaallista suorituskykyä ja liittouman yhteistoimintakykyä korkean intensiteetin sotatoimissa arktisessa ympäristössä. Johtamisjärjestelmäkeskus on mukana mahdollistamassa omalta osaltaan joukkojen johtamisen niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kertausharjoituksen johtajana toimii 4.Verkko-osaston (4VOS) osastopäällikkö everstiluutnantti Jaakko Kauppinen. Mukana kertausharjoituksessa on neljä erillistä koulutusryhmää, joissa on yhteensä noin 250 reserviläistä. Pataljoonan esikunta on osallistunut kertausharjoituksiin muita useammin, koska kyseinen joukko vastaa toiminnan suunnittelusta ja johtaa pataljoonan yksiköitä. Tällä kertaa mukana olevat ryhmät harjoittelevat ensimmäistä kertaa yhdessä.

Kertausharjoituksen tavoitteena on harjaannuttaa reserviläisiä ja henkilökuntaa toimimaan omissa poikkeusolojen tehtävissään osana monikansallista operaatiota arktisissa olosuhteissa. Harjoituksen jälkeen jokainen reserviläinen tuntee oman organisaationsa, yksikkönsä sekä joukon suorituskyvyn ja osaa johtamis- ja tietojärjestelmien käytön erityisesti oman tehtävänsä osalta. 

– Odotan harjoitukselta erityisesti yhteistoiminnan harjoittamista tuettavien joukkojen kanssa sekä reserviläisille onnistumisen hetkiä omissa tehtävissään, toteaa everstiluutnantti Kauppinen.

Suomalainen ymmärtää pohjoiset sääolosuhteet

Yksi kertausharjoitukseen osallistuvista reserviläisistä on korpraali Jarno Liski. Hän on osallistunut kerran aiemmin paikallispuolustusharjoitukseen ja siitäkin on vierähtänyt aikaa jo kymmenisen vuotta. Hän odottaa mielenkiinnolla tulevaa harjoitusta erityisesti sen takia, että siinä keskitytään pohjoisen alueen puolustamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

– Pohjoinen on jäänyt mediassa vähemmälle huomiolle ja enemmän on keskitytty esimerkiksi Itämereen. Arktinen alue on kuitenkin merkittävä ja hyvin keskeinen Naton ja Venäjän välillä, korpraali Liski pohtii.

Liski on ammatiltaan toimittaja ja on työnsä puolesta pannut merkille, että sota Ukrainassa on saanut ihmiset havahtumaan ja kiinnostumaan enemmän maailman tilanteesta. Sota on tullut lähemmäksi kuin koskaan aiemmin ja maanpuolustus kiinnostaa ihmisiä enemmän. Yleisellä tasolla hän pitää kertausharjoituksia hyödyllisinä ja kokee toimintakyvyn kehittämisen koko liittokunnan yhteiseksi ja tärkeäksi asiaksi.

Suomalaisten joukkojen arktista osaamista hän pitää keskivertoa parempana. Pohjoismaalaiset ymmärtävät sään asettamat olosuhteet ja vaatimukset eri tavalla kuin muut. Tästä syystä muiden maiden sotilailla riittää varmasti paljon opittavaa suomalaisilta ja muilta pohjoismaalaisilta.

– Perusasiat, kuten valon määrä, veden jäätyminen pakkasella ja riittävä pukeutuminen, on kaikista tärkeintä muistaa. Ne ovat suomalaiselle itsestäänselvyyksiä. Pääsee jo pitkälle, kun ottaa kylmyyden ja pimeyden huomioon, toteaa Liski. Hänen mielestään varusmieskoulutuksessa käydään arktiset selviytymistaidot ja perusasiat hyvin läpi peseytymistä ja pukeutumisesta lähtien aina hiihtämiseen ja tulen tekemiseen asti.

Korpraali Jarno Liski
´