Hyppää sisältöön

Viestintävarusmies (SOME), Pääesikunnan viestintäosasto, Helsinki

Joukko-osasto:

Merisotakoulu

Palveluksen kesto:

347

Tehtävän kuvaus:

Tehtävässä osallistut varusmiesten palvelusolosuhteita kehittävään toimintaan yhteistyössä Pääesikunnan sosiaalipäällikön ja VMTK-pääsihteerin kanssa.

Sosiaalisen median asiantuntijana suoritat varusmiespalveluksen johtajakauden Helsingissä, Pääesikunnan koulutusosaston toimintakykysektorilla. Toimintakykysektori ohjaa valtakunnallisesti toimintakyvyn eri osa-alueiden mm. sosiaalisen toimintakyvyn kehittämistä sekä joukko-osastojen varusmiestoimikuntien ja SOME-agenttien toimintaa.

Keskeisimmät työtehtävät:

Sosiaalisen median asiantuntija ylläpitää ja ohjaa joukko-osastojen Facebook- ja Instagram-ryhmiä joukko-osastoissa toimivien SOME-agenttien avustuksella.

Tehtävään kuuluu myös Puolustusvoimien sosiaalisen median seurantaa sekä jonkin verran sisällön tuotantoa varusmiesten sosiaalisen median ryhmiin.

Odotukset:

Monipuolisessa tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyvää kirjallista ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta sosiaalista mediaa kohtaan sekä johtamis- ja organisointikykyä.

Lisätietoja:

Hannu Maijanen
[email protected]

Pääesikunnan koulutusosasto ohjaa puolustusvoimien koulutusjärjestelmää, puolustusvoimien kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa, puolustusvoimien toimintakykyjärjestelmää, työ- ja palvelusturvallisuustoimintaa sekä osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Pääesikunnan koulutusosastolla on kolme sektoria: suunnittelusektori, koulutussektori ja toimintakykysektori. Toimintakykysektori vastaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä eettisen toimintakyvyn suunnittelusta ja ohjauksesta.