Hyppää sisältöön

Viestintävarusmies (SOME), Pääesikunnan koulutusosasto, Helsinki

Sosiaalisen median asiantuntijan tehtävä on sijoitettu Pääesikunnan koulutusosaston toimintakykysektorille. Palveluspaikka on Sörnäisissä (Lintulahdenkuja 4). Tehtävässä osallistut varusmiesten palvelusolosuhteita kehittävään toimintaan yhteistyössä Pääesikunnan sosiaalipäällikön ja VMTK-pääsihteerin kanssa.

Sosiaalisen median asiantuntija seuraa ja arvioi sekä ohjaa joukko-osastojen varusmiehille tarkoitettuja Instagram-ryhmiä yhdessä joukko-osastojen SOME-agenttien kanssa. Tehtävään kuuluu myös Puolustusvoimien sosiaalisen median seurantaa sekä jonkin verran sisällön tuotantoa varusmiesten sosiaalisen median ryhmiin.

Keskeisimmät työtehtävät:

Sosiaalisen median asiantuntija ylläpitää ja ohjaa joukko-osastojen Instagram-ryhmiä joukko-osastoissa toimivien SOME-agenttien avustuksella.

Tehtävään kuuluu myös Puolustusvoimien sosiaalisen median seurantaa sekä jonkin verran sisällön tuotantoa varusmiesten sosiaalisen median ryhmiin.

Odotukset

Monipuolisessa tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyvää kirjallista ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja sekä johtamis- ja organisointikykyä. Arvostamme siviilissä hankittua sosiaalisen median sisällöntuotannon osaamista.

Lisätietoja

Hannu Maijanen
0299 510 189
[email protected]

Pääesikunnan koulutusosasto ohjaa puolustusvoimien koulutusjärjestelmää, puolustusvoimien kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa, toimintakyvyn kehittämistä, työ- ja palvelusturvallisuustoimintaa sekä osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Pääesikunnan koulutusosastolla on kolme sektoria suunnittelusektori, koulutussektori ja toimintakykysektori. Toimintakykysektori vastaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä eettisen toimintakyvyn suunnittelusta ja ohjauksesta. Toimintakykysektori ohjaa valtakunnallisesti mm. sosiaalisen toimintakyvyn kehittämistä sekä joukko-osastojen varusmiestoimikuntien ja SOME-agenttien toimintaa.


Saapumiserä Heinäkuu
Palveluksen kesto 347 päivää
Joukko-osasto Kaartin jääkärirykmentti
Paikkakunta Santahamina, Helsinki

´