Hyppää sisältöön

Tietojärjestelmäasentaja-aliupseerina Puolustusvoimissa

Tässä kirjoituksessa upseerikokelas Miika Silvennoinen kertoo palveluksestaan Panssariprikaatissa Tietojärjestelmäasentaja-aliupseerilinjalla, eli TJAS-linjalla, jossa hän palveli ennen Reserviupseerikurssia, sekä nyt apukouluttajana. Linjalle voit hakea osoitteessa: https://puolustusvoimat.fi/web/intti/tietotekniikka-ala                                                                          
Kuka olet?
Olen kokelas Silvennoinen, palvelen Panssariprikaatin Johtamisjärjestelmäkomppaniassa TJAS-linjan apukouluttajana. Olen opiskellut Turun ammatti-instituutissa Tieto- ja viestintätekniikan kaksoistutkintoa ja kiinnostuksen kohteisiini lukeutuu mm. tietotekniikka sekä erilainen liikunta.


Mitä TJAS-linjalla koulutetaan?
Linjan koulutushaarakoulutuksessa koulutetaan pääasiassa lähiverkkojen rakentamista rakennuksiin. Tähän liittyy siis mm. kaapelointi, valokuidun käsittely ja hitsaus, sekä esimerkiksi rj45-liittimien kasaaminen, sekä kaapelikourujen ja -hyllyjen asentaminen seiniin.
TJAS-linja pitää sisällään myös johtajakoulutuksen, josta asentajat valmistuvat vähintään alikersanteiksi.

Millaista palvelus TJAS-linjalla oli?
Aloitin oman palvelukseni Säkylässä, missä kävin A-jakson. Muutto oli jännittävä prosessi. Saapuessani uuteen palveluspaikkaan kaikki uudet tavat ja aikamääreet tuntuivat aluksi oudoilta, mutta sopeuduin niihin nopeasti. TJAS-kurssin alkaessa olin hieman yllättynyt, kun asiat koulutettiin alusta asti siten, että hekin joilla ei aiempaa kokemusta ollut pääsivät asiaan sisään. Kuitenkin kun aloimme sisäistää asioita, koulutukseenkin saatiin lisää vauhtia ja opimme toimimaan paljon tehokkaammin.
Kurssin aikainen koulutus oli laadukasta ja monipuolista. Pääsimme oppimaan johtamista vertaisjohtamisen kautta ja asentajahommia opimme harjoitusprojektien avulla, joissa pääsimme itse suunnittelemaan ja johtamaan lähiverkkojen rakentamista
Olen saanut johtajakoulutuksesta paljon irti niin johtajana, kuin ihmisenäkin. Olen oppinut toimimaan entistä paremmin erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Erityisesti oma itsevarmuus on kasvanut merkittävästi.

Millaisia jatkotehtäviä kurssilta valmistuneille oli tarjolla?
Kurssilta valmistuneet johtajat sijoitetaan eri puolille Suomea palvelemaan asentajatehtävissä. Yhdestä kahteen asentajaa jää Panssariprikaatiin toimimaan apukouluttajan tehtävässä, seuraavan saapumiserän TJAS-linjan kanssa. Omalta kurssiltani kaksi lähti Santahaminaan, missä he ovat päässeet tekemään erilaisia rakennusprojekteja pääkaupunkiseudulla ja yksi lähti Sodankylään, jossa ei covid-19 takia päässyt erityisemmin kehittämään omaa osaamistaan asentajana, vaan kehittämään uusia taitoja viestialiupseerina jääkärikomppaniassa. Itse palasin reserviupseerikurssin 257 päätyttyä takaisin Johtamisjärjestelmäkomppaniaan linjan apukouluttajaksi.

Millainen on hyvä hakija?
Tietojärjestelmäasentajalinjalla pärjää henkilö, joka kykenee toimimaan rauhallisesti ja tekemään tarkkaa työtä tarvittaessa kovemmankin stressin tai väsymyksen alla. Asiat koulutetaan ihan perustasolta alkaen, joten mitään valmista osaamista/koulutusta ei vaadita, mutta intoa uusien asioiden oppimiseen täytyy löytyä.
Teknisen alan koulutus on aina hyväksi. Jos ymmärtää tietoverkoista tai -rakenteista jotain, saattaa asioiden sisäistäminen olla huomattavasti helpompaa. Tietysti myös kaikki alat, joissa tehdään fyysistä tai tarkkaa työtä käsin ja käytetään työkaluja antavat hyvän pohjan asentajatehtäviin.

Millaista on toimia TJAS-linjan apukouluttajana? 
Koulutushaarajaksolla pidin paljon koulutuksia tavallisista tietojärjestelmäasentajan tehtävistä. Yleisesti koulutuksissa näytin ensin, miten jokin asia tehdään, jonka jälkeen annoin koulutettavien tehdä itse ja seurasin heidän toimintaansa, sekä autoin heitä tarvittaessa. Koulutushaarajakso oli pitkälti kouluttamista ja koulutettavien totuttelua uuteen yksikköön ja sen toimintatapoihin. Aliupseerikurssin alettua pääsin suunnittelemaan joko itse, tai yhdessä muiden linjojen apukouluttajien kanssa esimerkiksi liikuntaan tai johtamiseen liittyviä koulutuksia oppilaiden ollessa yhteisillä oppitunneilla. 
Rakennusprojektit olivat ehdottomasti paras asia apukouluttajana toimiessa. Projektit olivat esimerkiksi luokkatilojen ja rakennusten lähiverkon rakentamista Riihimäen varuskunnan tukemiseksi. Pääsimme oppilaiden kanssa näkemään ja tekemään jotain, josta on välitöntä hyötyä Puolustusvoimille, sekä kehittämään omaa osaamistamme huomattavasti paremmalle tasolle, kuin mitä kasarmilla olisimme voineet.

Mitä palveluksesta jäi käteen?
Apukouluttajana olen oppinut toimimaan paremmin erilaisten ihmisten kanssa, sekä vaihtoehtoisia tapoja toimia erilaisissa tilanteissa, sekä stressin alla. Olen oppinut erityisen hyvin antamaan ja vastaanottamaan palautetta, sekä kehittämään itseäni rakentavan palautteen pohjalta. Voin lämpimästi suositella hakeutumista tietojärjestelmäasentajaksi. Pääset tekemään jotain pysyvää ja hyödyllistä niin itselle kuin Puolustusvoimien tarpeisiin.
Palvelukseni TJAS-linjan apukouluttajana on myös mahdollistanut minulle työpaikan sopimussotilaana Riihimäen Viestikoululla. Saa nähdä mitä sen jälkeen tapahtuu.