Hoppa till innehåll

Uppbåden inleds den 15 augusti

Armén
9.8.2016 16.19 | Publicerad på svenska 9.8.2016 kl. 16.23
Pressmeddelande

Uppbåden enligt värnpliktslagen inleds måndagen den 15 augusti. Årets uppbåd omfattar huvudsakligen personer födda 1998 - totalt ca 30 400 personer. Särskilda uppbådstillfällen ordnas på sammanlagt 247 orter runt om i Finland.

Uppbådspliktiga är alla manliga finska medborgare som fyller 18 år i år. Uppbådspliktiga är även de 19–29-åringar som inte tidigare har iakttagit sin uppbådsplikt eller som vid tidigare års uppbåd har beordrats att infinna sig för ny besiktning.

Vid uppbådet fastställs den uppbådspliktiges tjänstduglighet och beslut fattas om tjänstgöringen. De uppbådspliktiga har möjlighet att inleda sin tjänstgöring i januari- eller julikontingenten under något av de tre närmast efter uppbådet följande åren, dvs. 2017, 2018 eller 2019.

De uppbådspliktiga har vid uppbådet möjlighet att för uppbådsnämnden personligen framställa sina önskemål gällande när tjänstgöringen inleds och var den genomförs. Detta garanterar att allas önskemål kan beaktas så bra som möjligt, då beslutet fattas.

Hur lång tjänstgöringen kommer att vara och vilken utbildning den värnpliktige kommer att få är frågor som bestäms av truppförbandet vid slutet av den åtta veckor långa grundutbildningsperioden, som inleder militärtjänstgöringen.

Militärtjänstgöringen kan även genomföras inom specialtrupper eller -branscher. Till dessa blir man inte beordrad direkt vid uppbådet, utan var och en bör ansöka själv till dem. Tilläggsuppgifter om ansökan, inträdeskrav och -prov får du vid uppbådet och på försvarsmaktens webbplats på adressen www.varusmies.fi/sv/framsida.

Uppbåden genomförs av arméns 12 regionalbyråer i enlighet med deras uppbådskungörelser. Regionalbyråernas uppbådskungörelser finns till påseende på försvarsmaktens webbplats på adressen www.varusmies.fi/sv/uppbaden. Uppbåden avslutas den 15.12.

Veteraner från våra krig har vid uppbåden traditionsenligt framfört sin hälsning till de uppbådspliktiga som deltar i uppbåden. Förutom veteranernas personliga hälsning kommer i höst också den nya videofilmen "Arvet efter veteranerna" att visas vid alla uppbåd. Filmen finns också på försvarsmaktens Youtube-kanal https://youtu.be/hFtcERLYbDA.

Ytterligare information: