Hoppa till innehåll

Juridik

Gå ledarutbildningen och utnyttja ditt kunnande inom din egen bransch! En juristaspirant assisterar till exempel rättsofficeren eller personalchefen. En elev på underofficerskursen i vilket truppförband som helst som har valts att utbildas till reservofficer kan söka till uppgiften.

Plats

Alla truppförband

Uppgift

Urval ordnas i april enligt det lokala läget
Arméstaben
Pressmeddelande 5.3.2021 9.49
Ansök om militärunderstöd nu
Försvarsmakten
Pressmeddelande 12.12.2019 10.23
Indexhöjningar av beväringarnas dagpenning
Försvarsmakten
Pressmeddelande 14.11.2019 15.10