Hoppa till innehåll

1588 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Armén
Utgivningsdatum 9.3.2022 12.29
Pressmeddelande
kvinna tittar på kameran

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 1.3.2022. I år sökte totalt 1588 kvinnor till tjänstgöring. Ansökningen skedde i år för första gången elektroniskt. Kvinnor som gör frivillig militärtjänst är en viktig resurs för Försvarsmakten, både nu och i framtiden.

Resultatet av ansökningen till frivillig militärtjänstgöring för kvinnor var än en gång mycket gott: 1588 kvinnor sökte till tjänstgöring före den 1.3. Antalet sökande är det näst största någonsin. Rekordet är från ifjol då 1675 kvinnor sökte till tjänstgöring. 

Kvinnornas roll är viktig för tjänstgöringen

Under årens lopp har Försvarsmakten utbildat över 11 000 kvinnor till reserven. Stabschefen för armén, generalmajor Kim Mattsson, berättar att varje kvinna som gör militärtjänst är viktig för Försvarsmakten. 

– Kvinnorna är mycket motiverade att göra militärtjänst och de klarar sig bra under sin tjänstgöring. I och med att årskullarna blir mindre kommer kvinnornas betydelse för vårt försvar att öka ytterligare, konstaterar han. 

Efter tjänstgöringen behövs kvinnorna för mångsidiga uppgifter i reserven. 

– Vi behöver ert kunnande också efter tjänstgöringen. Man kan upprätthålla och förbättra de färdigheter som man lärt sig under tjänstgöringen, till exempel vid truppövningar i reserven, som anställd vid Försvarsmakten eller i krishanteringsuppgifter, tipsar generalmajor Mattsson. 

Lättare att söka elektroniskt 

Elektronisk ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor togs i bruk i april 2021. Målet med detta är att göra det lättare och sänka tröskeln för att söka till frivillig militärtjänst. Generalmajor Mattsson ser förnyelsen som något positivt.

– Det är viktigt att det är så lätt och smidigt som möjligt att söka till frivillig militärtjänst. Elektronisk ansökan är ett steg i rätt riktning och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under de kommande åren. 

Urvalstillfällen i april

De som har sökt till frivillig militärtjänst för kvinnor kallas på basen av ansökan till ett urvalstillfälle som ordnas av regionalbyråerna. Vid urvalstillfället ges information om värnplikten och militärtjänstgöringen, de sökande intervjuas och deras hälsotillstånd granskas. Vid urvalstillfället kan de sökande framställa önskemål gällande utbildning och tjänstgöring.

Urvalstillfällena kommer att ordnas under april månad, beroende på Coronaläget i regionerna, antingen som fysiska tillställningar eller på distans. Regionalbyråerna kommer att kontakta de sökande och meddela ifall ett urvalstillfälle på plats ändras till en tillställning på distans. Vid fysiska tillställningar följs Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer (bl.a. gällande host- och handhygien samt avstånd). Om du blir sjuk inför ett urvalstillfälle på plats ska du kontakta din egen regionalbyrå för att komma överens om hur du deltar i urvalstillfället. 

´