Hyppää sisältöön

Tutkimusavustaja (toimintakykyosasto), Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Tuusula

Tervetuloa mukaan tutkimaan toimintakykyä, käyttäytymistä, inhimillisiä tekijöitä (Human Factors) ja simulaattori- tai VR-tekniikan soveltamista koulutuksessa Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle. Tämä erityistehtävä sisältää tutkimusavustajan tehtäviä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Toimintakykyosastolla.

Tutkimustehtävät sisältävät kirjallisuustutkimusta, koeasetelmien toteuttamista ja rakentamista, kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten analyysien tekoa sekä tulosten raportointia yhdessä toimintakykyosaston tutkijoiden kanssa.  Tehtävän täsmälliset aihealueet määritetään valitun henkilön osaamisen mukaan.

Odotukset

Odotamme, että osaat tutkimuksen tekemisen perustaidot ja olet motivoitunut tutkimustoimintaan. Sinulla on valmiudet tehdä tiedonhakuja, valikoida, analysoida ja yhdistellä tietoa, käyttää tilastollisia tai laadullisia analyysimenetelmiä sekä laatia kirjallisuuskatsauksia ja tutkimusraportteja. Tehtävässä menestyäksesi sinulla olisi hyvä olla vähintään yliopistolliset aineopinnot soveltavalta tieteenalalta (esim. psykologia, sosiologia, kasvatus-, liikunta-,terveys- tai lääketieteet, tietotekniikka, tilastotiede).

Lisätietoja

Antti Virsu, 0299550459, [email protected];

Petteri Simola, 0299550458, [email protected];

Tero Parikka, 0299550150, [email protected]

Puolustusvoimien tutkimuslaitos

https://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/tutkimuslaitos

​Puolustusvoimien tutkimuslaitos tuottaa monialaisesti puolustusvoimien tarvitsemia vaativia tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja evaluaatiopalveluja. Tutkimuslaitoksessa yhdistyvät strategian ja operaatiotaidon, eri teknologia-alueiden ja ihmisen toimintakyvyn tutkimus. 


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255 päivää
Joukko-osasto Panssariprikaati, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Paikkakunnat Riihimäki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle

 
´