Hoppa till innehåll

Tutkimusavustaja, Toimintakykyosasto

Tutkimuslaitoksen tutkimusavustajana osallistut erilaisiin tutkimusta avustaviin tehtäviin.

Tehtävät vaihtelevat tiedonkeruusta raportoinnin avustamiseen. Jokainen tehtävä suunnitellaan erikseen valitun henkilön osaamisen mukaan.

Vaatimukset

Odotamme, että osaat tutkimuksen tekemisen perustaidot ja olet motivoitunut tutkimustoimintaan. Sinulla on valmiudet tehdä tiedonhakuja, valikoida, analysoida ja yhdistellä tietoa, käyttää tilastollisia (SPSS) tai laadullisia (AtlasTi) analyysimenetelmiä sekä laatia kirjallisuuskatsauksia ja tutkimusraportteja.  Tehtävässä menestyäksesi sinulla tulee olla vähintään yliopistolliset aineopinnot soveltavalta tieteenalalta (esim. psykologia, sosiologia, kasvatustiede, liikuntatiede, terveystiede, tietotekniikka, tilastotiede). Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä joustavuutta.

Lisätietoja

Osastoupseeri Kapteeni John Seppänen, 0299 559 459
[email protected]

Puolustusvoimien tutkimuslaitos tuottaa monialaisesti puolustusvoimien tarvitsemia vaativia tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja evaluaatiopalveluja. Tutkimuslaitoksessa yhdistyvät strategian ja operaatiotaidon, eri teknologia-alueiden ja ihmisen toimintakyvyn tutkimus.


Kontingent Januari, Juli
Tjänstgöringen tar 255 dagar
Truppförband Pansarbrigaden, Försvarsmaktens forskningsanstalt
Orter Riihimäki

Du måste ansöka. Hakusivulle

´