Hoppa till innehåll

Marinens beredskapsenheter

Marinen utbildar beredskapsenheter vid Kustbrigaden och Nylands brigad. Det är fråga om prestationsdugliga trupper som består av värnpliktiga som klarar av att snabbt utföra de uppgifter som tilldelas dem.

Till enheterna vid Kustbrigaden (Kyrkslätt) och Nylands brigad (Raseborg), kan man inte söka via separat ansökan, utan utbildningsvalen görs under det inledande skedet av beväringstjänsten. Ca hälften av beväringarna vid Kustbrigaden tjänstgör 347 dygn och hälften 255 dygn. Vid Nylands brigad tjänstgör samtliga 347 dygn.

En beredskapsenhet är en trupp som har bättre prestationsförmåga än vanligt, ställer högre krav än vanligt och som har en mer högklassig utrustning. Enheterna har specialkunnande om den marina verksamhetsmiljön och de utbildas för krävande stridsuppgifter inom sjöförsvaret.

Enheternas målsättning är att förbättra Marinens beredskap att svara på snabba förändringar som sker i säkerhetsmiljön. 

Beredskapsenheterna erbjuder de värnpliktiga motiverande utbildning, och också reservister, som är villiga att förbinda sig att delta i verksamheten. Marinens landskapstrupper kommer att knytas till den helhet som beredskapsenheterna bildar.

 

´