Hyppää sisältöön

Ohjelmoija, Maavoimien tiedustelu, Riihimäki

Maavoimien tiedustelu hakee avointen lähteiden tiedustelutiimiin motivoituneita ja mahdollisesti jo alallaan harjaantuneita ohjelmoijia. Työskentely sotilastiedusteluyhteisössä on varmasti yksi jännittävimmistä tavoista suorittaa varusmiespalvelus. Ryhmän sisällä on innostunut, osaava ja kannustava työilmapiiri.

OSINT-tiimit tutkivat turvallisuusympäristön kannalta tärkeitä ilmiöitä ja kehittävät uusia tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti toimistoympäristössä pienryhmissä.

Ohjelmoijana työnkuvaasi kuuluu tiedustelutiimin toimintaa tukevia ohjelmistojen ja järjestelmien suunnittelu-, kehitys- ja ylläpitotehtäviä.  Johtajana tehtäviisi kuuluvat lisäksi suunnittelun sekä tehtävien toteuttamisen johtaminen.

Tehtävässä saamaasi ohjelmointikokemusta voit hyödyntää myös varusmiespalveluksen jälkeisissä opinnoissa ja työelämässä. Johtajakoulutus tarjoaa hyvät valmiudet työelämän projektijohtamiseen.

Tehtäviin ei ole erityisiä koulutusvaatimuksia. Voit olla jo alalla työskentelevä tai yliopistossa opiskeleva tai vasta korkeakouluopintoja suunnitteleva henkilö. Työn sisältöä voidaan painottaa hakijan osaamisen tai harrastuneisuuden mukaan.

Palveluksen aikana on mahdollista perehtyä ja saada koulutusta seuraavista aiheista:

•    Ohjelmistokehitys
•    Machine Learning 
•    Kali Linux
•    Verkkotekniikat ja tietoverkot
•    Palvelimien ja päätelaitteiden ylläpidosta
•    Virtualisointi
•    Verkon valvonta
•    Avointen lähteiden tiedustelu (OSINT)
•    Docker
•    DevOPS
•    MLOps
•    Scriptaus/automatisointi
•    Ohjelmistoarkkitehtuuri
•    Datan esikäsittely, analysointi, visualisointi ja raportointi
•    Projektinhallinta
•    Työskentely osana ammattimaista ohjelmointitiimiä
•    Johtajakoulutukseen valituille aliupseerikoulutus
•    Johtajakoulutuksen saaneet pääsevät toimimaan ohjelmointitiimin johtajina

Palveluksen luonteen vuoksi tehtävään valituista henkilöistä tehdään turvallisuusselvitys.  Palveluksen kesto miehistö 255, johtajat 347 päivää.

Odotukset

Tehtävään ei ole erityisiä koulutusvaatimuksia, mutta ohjelmointialan työkokemuksesta sekä opinnoista on hyötyä.
Odotamme sinulta osaamista ainakin yhdestä seuraavasta aiheesta:

•    Machine Learning
•    Full Stack Web Development
◦    Front End Development
◦    Back End Development 
•    SysAdmin
•    DevOPS
•    ITsec
•    Data analyst
•    Muu mahdollinen osaaminen (tulee ilmetä hakemuksessa)

Ohjelmointitehtävissä tarvitaan omatoimisuutta ja taitoa etsiä itsenäisesti ratkaisuja tietoteknisiin ongelmiin, mutta myös hyviä tiimityöskentelytaitoja. 
Hakemukseen pyydetään liittämään mahdollinen web-portfolio (esim. GitHub) sekä mainitsemaan hallitsemasi tekniikat ja kielet.

Lisätietoja

[email protected]


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Panssariprikaati
Paikkakunnat Riihimäki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle

 
´