Hyppää sisältöön

ICT- tukihenkilö, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki

Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä.

IT-tukiryhmän tehtävät sijoittuvat Maanpuolustuskorkeakouluun (MPKK) Santahaminaan Helsingissä. Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä. Tarjoamme itsenäisiä, vastuullisia ja vaativia tietohallintoalan tehtäviä kyberturvallisuusnäkökulmasta.

Tehtävä antaa valmiuksia toimia tulevaisuuden tietohallinnon, -turvan ja -tekniikan ammattilaisena yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito-, ja kehittämistehtäviä. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä.

Lisäksi haussa on komentaja- ja esikuntasimulaattori (KESI) -tehtävä.
Sotataidon laitoksen simulaattori- ja sotapelaamisenopetusryhmän yhtenä tehtävänä on tukea komentaja- ja esikuntasimulaattorilla järjestettäviä harjoituksia. Tehtävä sisältää KESI:llä koulutettavien joukkojen tukemis- ja ylläpitotehtäviä, ml. maavoimientietojärjestelmät. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä. Tarjoamme itsenäisiä, vastuullisia ja vaativia tietoteknisen alan tehtäviä.

Odotukset

Odotamme avointa ja oma-aloitteista toimintakykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 

Eduksi luetaan Windows-järjestelmien tuntemus, B-ajokortti, alan koulutus ja työkokemus. 

KESI-tehtävässä eduksi luetaan Linux-osaaminen ja B-ajokortti.

Lisätietoja

Simone Mossa, 0299530804, [email protected]

Miska Turpeinen, 0299530801, [email protected]

Eetu Lauren, +358299530811, [email protected]

ICT-tukihenkilö Juho Vaarakallio avaa kokemuksiaan palvelustehtävästä

Erityistehtävät MPKK - ICT-tukihenkilöt - YouTube


Saapumiserä Heinäkuu
Palveluksen kesto 255 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti, Maanpuolustuskorkeakoulu
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle

 
´