Hyppää sisältöön

Tutkimusavustaja (toimintakykyosasto), Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Tuusula

Julkaisuajankohta 12.10.2023 16.26

Tervetuloa mukaan tutkimaan toimintakykyä, käyttäytymistä, inhimillisiä tekijöitä (Human Factors) ja simulaattori- tai VR-tekniikan soveltamista koulutuksessa Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle. Tämä erityistehtävä sisältää tutkimusavustajan tehtäviä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Toimintakykyosastolla.

​Tutkimuslaitoksen tutkimusavustajana osallistut erilaisiin tutkimusta avustaviin tehtäviin. Tehtävät vaihtelevat tiedonkeruusta raportoinnin avustamiseen. Jokainen tehtävä suunnitellaan erikseen valitun henkilön osaamisen mukaan.

Odotukset

Odotamme, että osaat tutkimuksen tekemisen perustaidot ja olet motivoitunut tutkimustoimintaan. Sinulla on valmiudet tehdä tiedonhakuja, valikoida, analysoida ja yhdistellä tietoa, käyttää tilastollisia tai laadullisia analyysimenetelmiä sekä laatia kirjallisuuskatsauksia ja tutkimusraportteja. Tehtävässä menestyäksesi sinulla olisi hyvä olla vähintään yliopistolliset aineopinnot soveltavalta tieteenalalta (esim. psykologia, sosiologia, kasvatus-, liikunta-,terveys- tai lääketieteet, tietotekniikka, tilastotiede).

Lisätietoja

Antti Virsu
0299550459
[email protected]

Petteri Simola
0299550458
[email protected]

Puolustusvoimien tutkimuslaitos

https://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/tutkimuslaitos

​Puolustusvoimien tutkimuslaitos tuottaa monialaisesti puolustusvoimien tarvitsemia vaativia tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja evaluaatiopalveluja. Tutkimuslaitoksessa yhdistyvät strategian ja operaatiotaidon, eri teknologia-alueiden ja ihmisen toimintakyvyn tutkimus.


Saapumiserä Heinäkuu
Palveluksen kesto 347 päivää
Joukko-osasto Panssariprikaati, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Paikkakunnat Tuusula

Tehtävään haetaan erikseen. Hakusivulle
´