Hoppa till innehåll

Värnpliktiga spelare innebandy

Fysisk fostran

I uppgiften tjänstgör man vid Huvudstabens utbildningsavdelning, som på ett riksomfattande plan styr utvecklingen av den fysiska förmågan samt idrottsutbildningen och den fysiska fostran inom försvarsmakten.

Projektassistent

Din uppgift är att stöda den anställda personalen i projekt som gäller idrott. I uppgiften fungerar specialplaneraren inom idrott samt träningschefen som instruktörer i samarbete med Huvudstabens ledande idrottschef. Din tjänstgöringsuppgift skräddarsys enligt din yrkesskicklighet och ditt kunnande.

I uppgiften är det en fördel om du är intresserad och om du har ägnat dig åt idrott åtminstone som hobby samt eventuellt redan skaffat dig utbildning inom området. I uppgiften ingår bland andra utvecklingsuppdrag i anslutning till MarsMars-helheten, som kan vara att självständigt planera träningsprogram eller att skräddarsy och visualisera övningar som kan delas i nätapplikationen marsmars.fi. Uppgiften ansluter sig främst till främjandet av beväringarnas idrottande, som även har anknytning till Militäridrottsförbundet genom beväringarnas idrottsklubbsverksamhet.

Plats

Huvudstaben, Helsingfors

Uppgift

Projektassistent

´