Liikunta-ala

Tehtävässä työskennellään Pääesikunnan koulutusosastolla, joka ohjaa valtakunnallisesti Puolustusvoimien fyysisen toimintakyvyn sekä liikuntakoulutuksen ja -kasvatuksen kehittämistä.

Projektiavustaja

Tehtävänäsi on tukea vakinaista henkilöstöä liikuntaan liittyvissä projekteissa. Tehtävässä ohjaajana toimivat liikunnan erikoissuunnittelija ja valmennuksen johtaja yhteistyössä Pääesikunnan johtavan liikuntapäällikön kanssa. Palvelustehtäväsi räätälöidään ammattitaitosi ja osaamisesi perusteella.

Tehtävässä on eduksi kiinnostus ja vähintään oma harrastuneisuus liikunnassa sekä mahdollisesti jo hankittu alan koulutus. Tehtävään kuuluu mm. erityyppiset MarsMars-kokonaisuuteen liittyvät kehitystehtävät, jotka voivat olla itsenäistä harjoitusohjelmien suunnittelua tai harjoitusten räätälöintiä ja visualisointia jaettavaksi marsmars.fi-nettisovelluksessa. Tehtävä liittyy ensisijaisesti varusmiesten liikunnan edistämiseen, jolla on liityntä myös varusmiesten liikuntakoulutustoimintaan (VLK) Sotilasurheiluliiton suuntaan.

Paikka

Pääesikunta, Helsinki

Tehtävä