Hoppa till innehåll

Allt fler reservister övar med internationella partners under hösten

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 14.10.2022 16.07
Pressmeddelande

Försvarsmakten fortsätter under hösten den aktiva övningsverksamheten tillsammans med internationella samarbetspartner som inleddes under sommaren. En aktiv och kontinuerlig internationell övningsverksamhet visar partnerländernas åtagande att samarbeta med Finland i en instabil internationell säkerhetsmiljö.

Försvarsmaktens internationella utbildnings- och övningsplan för i år kompletterades i maj med tjugo nya eller ändrade övningar. I oktober specificerades planen ytterligare för fyra arméövningar.

Under höstens utbildningsperiod deltar internationella partners bland annat i försvarsgrenarnas viktigaste vapenslags- och slutövningar. Försvarsmakten fick tilläggsanslag för repetitionsutbildning av reservister i år. Under resten av året kommer cirka 10 000 reservister att delta i övningarna utöver vad som tidigare planerats.

Faktum är att ett betydande antal reservister kommer att delta i höstens utbildningsverksamhet, som kommer att få värdefull erfarenhet i samarbete med internationella partner. Merparten av de kompletterande övningsaktiviteterna under hösten kommer att genomföras med USA, Storbritannien och Sverige. Detta kompletteras med utbildnings- och övningsverksamhet som genomförs i Frankrike, Tyskland, Nato och inom ramen för JEF-samarbetet.

- Det internationella utbildningssamarbetet har bedrivits intensivt under sommaren. Erfarenheterna från övningarna har varit mycket goda och de har tjänat både utbildningen av de egna trupperna och kraven från trupperna i de partnerländer som deltar i övningarna. Dessutom har övningsverksamheten förbättrat partnernas förståelse för försvarsmakten och Finlands särdrag. Under höstens övningsverksamhet kommer tyngdpunkten att läggas på utbildning av reservister i deras egna uppgifter under undantagsförhållanden. I det här sammanhanget övar allt fler reservister med våra internationella samarbetspartner, säger överste Kari Pietiläinen, utbildningschef vid försvarsmakten.

Övningsverksamhet i hela Finland

Armén fortsätter att ordna övningar i de sydvästra och norra delarna av Finland. Syftet med övningarna är att utveckla arméns interoperabilitet, verksamhetssätt och eldanvändning tillsammans med internationella trupper.

Efter en mycket hektisk övningssommar fortsätter marinen att ordna övningar längs kusten, i Finska viken och i Skärgårdshavet. Övningsverksamheten betonar interoperabilitet, beredskap, stridsledning, skydd av sjötrafiken och gemensam lägesbild med samarbetspartner. 

Flygvapnet fortsätter sin övnings- och utbildningsverksamhet främst i norra och mellersta Finland. Syftet med övningsverksamheten är att utveckla flygvapnets resultat tillsammans med partnerna i höstens övningar. Dessutom fortsätter flygvapnet sitt Cross Boarder training utbildningssamarbete i norr med Sverige och Norge. 

Försvarsmakten ger mer detaljerad information om utbildnings- och övningsevenemang närmare eller under deras datum.

´