Tekoälyä ja tutkimustyötä

 

Kersantti Ville Rissanen toimii tutkimusavustajana Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitoksella.

Valtakunnallisessa varusmiesten erityistehtävähaussa etsitään Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle
sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksille tutkimusavustajia, joilla on siviilissä takanaan
yliopiston aineopintoja tai valmis yliopistotutkinto soveltuvilta tieteenaloilta. Tehtävät käsittävät erilaisia tutkimus- ja selvitystöitä sotatieteiden aloilla.

Lähes valmis tietotekniikan maisteri, Kainuun prikaatin 1. erillisessä autokomppaniassa
varusmiespalveluksensa aloittanut ja parhaillaan tutkimusavustajana toimiva kersantti Ville Rissanen kehuu Maanpuolustuskorkeakoulun ilmapiiriä hyväksi: ”Tehtävässäni antoisinta on ollut se, että olen päässyt antamaan omaa akateemista osaamistani Puolustusvoimien käyttöön.”

Tutkimusavustajien tehtävät räätälöidään erikseen tehtäviin valittujen osaamisen mukaan.
Tietotekniikasta kiinnostunut Rissanen on palveluksensa aikana päässyt tutkimaan esimerkiksi
panssariajoneuvoja kuvista ja videoista tunnistavan tekoälyn hyödyntämistä Puolustusvoimissa sekä yleisöäänestysten tulosten ennustamista sosiaalisen median avulla.

Rissasen mukaan tutkimusavustajan tehtävässä parhaiten menestyy oma-aloitteinen ja jo kokemusta akateemisesta tutkimustyöstä kerryttänyt henkilö. Palveluksensa aikana Rissanen on päässyt tutkimustyönsä lisäksi kouluttamaan Puolustusvoimien kantahenkilökuntaa kyberturvallisuudesta sekä esittelemään tutkimustöidensä tuloksia Maanpuolustuskorkeakoulun seminaareissa.

SARS-CoV-2 -viruksen leviämisen myötä Rissanen on päässyt myös tutkimaan varusmiesten
osastojakojen toimivuutta ja kertookin, että oma-aloitteinen tutkimusavustaja voi palveluksensa aikana päästä toteuttamaan myös omia tutkimusideoitaan Puolustusvoimissa.

Huoltopalvelualiupseerin koulutuksen saanut ja pian kotiutuva Rissanen kehuu palveluksessa saamansa kokemusta tutkimusavustajan tehtävistä erittäin hyödylliseksi. Tutkimusavustajan tehtäviin kannattaa Rissanen mukaan ehdottomasti hakeutua, jos haastava ja monipuolinen akateeminen tutkimustyö armeijan porttien sisäpuolella kiinnostaa.

Artikkelin kuva otettu ennen ylentymistä.

Lue lisää tutkimusavustajan tehtävistä