Hoppa till innehåll

Reccex 23 övningen slutar på fredagen

Björneborgs brigad
Utgivningsdatum 7.9.2023 15.28
Pressmeddelande
Kuvassa kolme Reccex 23 -harjoitukseen osallistunutta sotilasta suojavarustuksessa

CBRN-övningen Reccex 23 slutar fredagen den 8. september, när reservisterna hemförlovas och de nordiska trupperna börjar sin färd hem. I den två veckor långa övningen övades hur man kan bekämpa och begränsa i en internationell ram kemiska, biologiska, radiologiska och explosiva hot samt kärnvapenhot (CBRNE).

Den samnordiska truppen fungerade i Södra- och Västra-Finland där de övade på CBRN-spaning, provtagning, analysering samt på att rengöra personal och material. Övningarna genomfördes i samarbete med myndigheter samt aktörer inom säkerhet och hälsovård vilket möjliggjorde en mångsidig och vidsträckt övning som svarar bra mot nutida hot.

Överstelöjtnant Aleksi Punnala

  

Övningens chef, överstelöjtnant Aleksi Punnala (på bilden) är nöjd med övningens resultat, men nog uppstod det också utvecklingsobjekt inför kommande övningar.

- Det var fint att se i slutet av övningen hur soldater från fyra nordiska länder bildade en professionell och sammansluten trupp. Övningen visade än en gång konkret hur de finländska reservisterna och yrkessoldaterna är motiverade och professionella.  

- Att öva med andra myndigheter i deras egna verksamhetsfält möjliggör det bästa samarbetet. Trupper från utlandet gav en extra utmaning till denna övning, men vi klarade det utmärkt, fortsätter Punnala. 

En tulltjänsteman, en polis och en dansk soldat.
Myndighetssamarbetet var ett av övningens teman.

En brandchef och en dansk soldat som förhandlar. Resten av träningsgruppen syns i bakgrunden.

Övningstrupperna startar sin hemresa från Säkylä 8. september då cirka 15 fordon rör sig söderut mot Nyland via vägarna 213, E63, RV2 ja E18. Cirka 25 fordon kommer också att röra sig Norrut mot Österbotten längs vägarna 204, SV43, RV2 ja E8. Trupperna förflyttar sig i huvudsak med terrängfordon och civila fordon samt med några stridsfordon. På landsvägarna kan motormarscherna påverka trafiken eftersom avdelningarnas marschhastighet är 80–100 km/h.

Du kan bekanta dig med övningen via övningens hemsida eller via de sociala median #Reccex23.

Köpcentret Kampen, framför vilket det finns övningstrupper.

 

´