Hoppa till innehåll

Lokalförsvarsövningarna börjar på olika håll i Finland

Armén
Utgivningsdatum 27.8.2019 12.31
Pressmeddelande
Taistelija katolla

Armén övar lokalförsvarsuppgifter i Sydösterbotten, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Lappland och Nyland under tiden 9–13.9.2019. Genom övningarna utvecklas lokalförsvarets beredskap och prestationsförmåga samt myndigheternas förmåga att samarbeta i snabbt föränderliga situationer i hela landet. I övningen deltar sammanlagt 4 100 representanter för försvarsmakten och olika myndigheter.

I övningarna deltar förutom den avlönade personalen och beväringarna i militärpoliskompanierna och beredskapsenheterna även lokala trupper (länk: https://varusmies.fi/paikallisjoukot), som består av reservister som känner till sitt eget område.

– För oss är övningarna en möjlighet att utveckla de lokala truppernas beredskap, stridsförmåga, ledarskap och utrustning, konstaterar arméns beredskapschef, överste Pasi Hirvonen.

Lokalförsvarsövningarna syns i de tätorter där försvarsmakten och myndigheterna övar uppgifter inom lokalförsvaret.

– De lokala bataljonerna, som består av reservister och avlönad personal, innehar en central roll när det gäller att trygga viktiga funktioner i samhället. Styrkan hos de lokala trupperna är en grundmurad kännedom om det område inom vilket man verkar och skräddarsydd utrustning och utbildning med tanke på truppen, beskriver överste Hirvonen.

– Uppgifter som övas är bland andra skyddande av viktiga objekt, områdesövervakning, bekämpning av motståndarens specialtrupper och stödjande av andra myndigheter. Övningarna är för oss en utmärkt möjlighet att öva dessa uppgifter tillsammans med andra myndigheter. Under övningarna gör vi observationer och får respons som beaktas i utvecklingen av det lokala försvaret, tillägger Hirvonen.

Övningarna ingår i försvarets verksamhetsplan. Arméns övningsverksamhet baserar sig på uppgifterna under undantagsförhållanden och på utveckling av truppernas prestationsförmåga och kunnande.

Vid övningarna används smällpatroner som föranleder buller, men som är ofarliga för utomstående. Under övningen rör sig stora mängder militära fordon, såsom stridsvagnar och transportpansarfordon. Flygverksamhet hör till en del av övningarna.

Övningsförloppet kan följas på arméns kanaler inom sociala medier med hastaggen #paikallispuolustus:

maavoimat.fi/paikallispuolustusharjoitukset
facebook.com/maavoimat
twitter.com/maavoimat @maavoimat

Lokalförsvarsövningarna i ett nötskal

 • Inom armén ordnas två lokaförsvarsövningar per år (under våren och hösten) inom hela Finland.
 • I de lokala truppernas verksamhet deltar reservister som känner sitt område väl. De lokala trupperna har bl.a. följande uppgifter:
  • Uppställning av trupper
  • Övervakning av områden och skyddande av viktiga objekt
  • Olika stridsuppgifter, såsom bekämpning av specialtrupper
  • Lokalt stödjande och underhåll av andra trupper
  • Stödjande av andra myndigheter.
 • Målsättningarna för övningarna är bl.a.
  • Delande av lägesbilden mellan olika myndigheter och skapande av en gemensam lägesbild
  • Ledarskap, informationsutbyte och samarbete mellan olika myndigheter,
  • Verksamhet i situationer där många myndigheter deltar, praktisk ledning av dem, informationsutbyte och rapportering
  • Övande av personalen samt utbildning av beväringarna och reservisterna med tanke på lokalförsvarsuppgifter
  • Skapande och övning av beredskapen och försvarsförmågan på lokalnivå.

Övningens namn

Områden

Trupper / pansar-fordon

Truppförband som leder

Informatör

Kanta-Häme 19

Parolannummi - Tavastehus - Riihimäki - Lahtis - Jyväskylä - Tammerfors

700 pers / 16 psfordon

Pansarbrigaden

Kirsi Lehto, tfn 0299 442 414

Kehä 19

Helsingfors

520 pers

Gardesjägar-regementet

Mari Ukkonen, tfn 0299 421 233

Kymi 219

Vekaranjärvi - Kotka - Hamina

1 200 pers / 10 psfordon

Karelska brigaden

Jani Talvensaari, tfn 0299 431 105

Pohjoinen 19

Rovaniemi - Kemijärvi - Salla och Kajana

1 200 hlöä / 4 psfordon

Jägarbrigaden, Kajanalands brigad

Taina Pirinen (Lappland, tfn 0299 452 111, Satu Hujanen (Kainuu),tfn 0299 451 113

Seinäjoki 19

Seinäjoki - Ilmajoki

460 pers

Björneborgs brigad

Annu Porttila, tfn 0299 443 303

 

 

´