Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Repetitionsövningarna fortsätter med specialarrangemang

Försvarsmakten
12.11.2020 15.49
Pressmeddelande

I enlighet med statsrådets direktiv från mars 2020 måste Försvarsmakten under alla omständigheter säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Repetitionsövningar och annan utbildning följer nationella och regionala rekommendationer och riktlinjer som utfärdas av hälsovårdsmyndigheterna.

Genom att organisera repetitionsövningar och försvarsmaktens frivilliga övningar kommer försvarsmakten att upprätthålla beredskapen och utföra de uppgifter som definieras i värnpliktslagen, vilket möjliggör en flexibel reglering av militär beredskap om så behövs. Övningar och utbildningsverksamhet organiseras på ett sådant sätt att man får en så bra balans mellan hälsa och värnplikt. Utgångspunkten är att övningarna organiseras utan att säkerheten äventyras. Om situationen kräver det kan även anordnandet av övningar begränsas eller avbrytas helt och hållet.

För varje övning görs kontinuerlig utvärdering och hänsyn tas till de nuvarande restriktioner och rekommendationer som regeringen och Institutet för hälsa och välfärd (THL) utfärdat och som rör epidemin COVID-19, samt Försvarsmaktens egna riktlinjer. När det gäller övningarna kommer den regionala säkerhetssituationen för både reservisternas hemort och den plats där övningen är anordnad att övervakas.

Följande av hygienföreskrifterna betonas

Säkerhetsavstånden upprätthålls under utbildnings- och träningsevenemang. Deltagarna instrueras om hur man bär ansiktsmasker och att följa strikt hand- och hosthygien. I samband med måltider och boende uppmanas deltagarna till att tvätta händerna och desinficera dem.

Övningstruppen indelas i mindre grupper

Truppen som ska utbildas är indelad i så små avdelningar som möjligt på mindre än 50 personer som inte är i kontakt med varandra eller under träning, boende eller middag. Syftet är att dela in inomhusövningar i separata avdelningar för färre än 10 personer. I träningsfaciliteterna följer ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter och en ansiktsmask används. I avsnitt som kräver nära kontakt, såsom utbildning i drivlinor, bedöms risker noggrant och lämpliga ytterligare skyddsmetoder utnyttjas.

Som regel får inte värnpliktiga och reservister verka på samma avdelning. Undantag från denna princip får endast göras efter noggrant övervägande, till exempel i fartygsservice, där det inte är möjligt att upprätthålla avdelningsindelning.

Vid eventuella övningar förbereder man sig på för att isolera patienter

Innan övningen planeras det på vilket sätt insjuknade kan isoleras från andra under övningen och hur de som kan uppleva symtom eller de som exponeras för coronaviruset ska hemförlovas. Dessutom kommer instruktioner att utfärdas om hur man ansöker om ett coronavirustest, att förbli i självkarantän och att tillhandahålla nödvändiga rapporteringsförfaranden.

Försvarsmakten betonar reservistens eget ansvar: man får inte komma till övningen om man är sjuk eller har influensasymtom. Vid behov instruerar försvarsmakten att kontakta den som anordnar övningen i förväg, vars kontaktuppgifter finns i det pressmeddelande som medföljer utbildningsordern eller inbjudan.