Hoppa till innehåll

Beväringarnas vilja att försvara landet rekordhög – god respons från hemförlovade i slutenkäten

Utgivningsdatum 21.12.2022 14.00
Pressmeddelande

I december 2022 hemförlovade beväringars försvarsvilja, tillit till truppens förmåga i krig och tjänstgöringsmotivation är på en rekordhög nivå.

I de kontingentvisa slutenkäterna, ger Försvarsmakten beväringarnas syn på sin tjänstgöringstid. Försvarsviljan, förtroendet för truppernas prestationer i krig och beväringarnas tjänstgöringsmotivation hos de beväringar som hemförlovas i december 2022 har varit på hög nivå under hela årtusendet. Resultatet i kontingentens slutenkäten, är mäthistoriens näst bästa.

I slutundersökningen för beväringar på väg att hemförlovas, ges vitsorden på en skala från 1 till 5. I en enkät bland beväringar som skrevs ut i december 2022 steg försvarsviljan (4.5), förtroendet för truppförbandets krigsprestationer (4.0) och servicemotivationen (3.9) till rekordnivå. 

Dessutom har t.ex. personalnöjdheten (4.3) och militärtiden (4.2) legat kvar på en hög nivå. Bland beväringschefer får officersaspiranterna vitsordet 4,3 och gruppcheferna 4,0. 

Responsenkäterna stöder försvarsmaktens utvecklingsarbete

Responsenkäterna spelar en viktig roll i utvecklingen av utbildningen. Enkäterna analyseras på försvarsmaktens alla ledningsnivåer, från Huvudstaben till grundenhet. På sikt har resultaten varit på en uppåtgående trend. 

Skuggan av kriget i Ukraina återspeglas i resultaten

Resultatet av slutundersökningen visar att kriget i Ukraina har ökat beväringarnas tjänstemotivation och viljan att försvara sitt land ännu mer. Det har skett en ökning under hela 2022 just när det gäller beväringarnas vilja att försvara landet och deras motivation att tjänstgöra.  Vid utbildningen av värnpliktiga har man beväringsutbildningen beaktat iakttagelser om kriget i Ukraina, säger överste Kari Pietiläinen, utbildningschef vid Huvudstaben. 

Januarirekryterna inleder tjänstgöringen

Den 2.1.2023 inleder cirka 12 000 värnpliktiga och kvinnor som gör frivillig militärtjänst sin tjänstgöring

Måndagen den 2.1.2023 inleder cirka 12 000 värnpliktiga och kvinnor som gör frivillig militärtjänst sin tjänstgöring i Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. De flesta av dem börjar sin tjänst i armén. Största delen av rekryterna tas emot av Karelska brigaden i Vekaranjärvi, där rekrytstyrkan är cirka 2 000.

Beväringsutbildningen följer normal tjänstgörings- och permissionsrytm

Januarikontingenten följer den normala tjänste- och permissionsrytmen. Som regel har alla nya rekryter de första 12 dagarna av kontinuerlig tjänst, varefter tjänsten fortsätter med normal tjänstgörings- och permissionsrytm, om koronaläget tillåter. Det innebär att alla vardagar som regel är träning och helgerna är lediga. Undantag från helgledigheten är beredskaps- och handräckningsskift samt längre militärövningar.

Läs också: Reservisterna litar på Försvarsmakten

´