Hyppää sisältöön

Varusmiesten maanpuolustustahto ennätyskorkealla – kotiutuneilta loppukyselyssä hyvää palautetta

Julkaisuajankohta 21.12.2022 14.00
Tiedote

Joulukuussa 2022 kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto, luottamus joukon suorituskykyyn sodassa ja palvelusmotivaatio ennätyksellisen korkealla tasolla.

Saapumiserittäin kerättävät loppukyselyt kertovat Puolustusvoimille varusmiehen näkemyksen palvelusajastaan. Joulukuussa 2022 kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto, luottamus joukon suorituskykyyn sodassa ja palvelusmotivaatio ovat koko vuosituhannen korkeimmalla tasolla. Nykymuotoisen palautekyselyn aikana nyt kotiutuneen saapumiserän loppukyselyn keskiarvo oli toiseksi paras.

Kotiutuvien varusmiesten loppukyselyssä arviot annetaan asteikolla 1-5. Joulukuussa 2022 kotiutuneiden kyselyssä varusmiesten maanpuolustustahto (4,5), luottamus joukon suorituskykyyn sodassa (4,0) ja palvelusmotivaatio (3,9) nousivat ennätykselliselle tasolle. 

Lisäksi mm. tyytyväisyys henkilökuntaan (4,3) sekä armeija-aikaan (4,2) ovat säilyneet korkealla tasolla. Varusmiesjohtajista upseerikokelaat saavat arvosanan 4,3 ja ryhmänjohtajat 4,0. 

Palautekyselyt tukevat Puolustusvoimien kehitystyötä

Palautekyselyillä on merkittävä rooli koulutuksen kehittämisessä. Palautekyselyt analysoidaan kaikilla Puolustusvoimien johtamistasoilla Pääesikunnasta perusyksikköön. Pitkällä aikavälillä tulokset ovat olleet nousevalla trendillä. 

Ukrainan sodan varjo näkyy tuloksissa

Loppukyselyn tulokset osoittavat, että sota Ukrainassa on lisännyt varusmiesten palvelusmotivaatiota ja tahtoa puolustaa maataan entisestään. Kauttaaltaan nousua on tapahtunut vuoden 2022 aikana juuri varusmiesten maanpuolustustahdon ja palvelusmotivaation osalta.

– Varusmieskoulutuksen koulutustapahtumissa on otettu huomioon Ukrainan sodasta tehtyjä havaintoja, toteaa Pääesikunnan koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläinen

Tammikuun alokkaat astuvat palvelukseen

2.1.2023 palveluksen aloittaa noin 12 000 varusmiestä ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa naista

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa aloittaa maanantaina 2.1.2023 palveluksensa noin 12 000 varusmiestä ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa naista. Suurin osa heistä aloittaa palveluksensa Maavoimissa. Eninten alokkaita vastaanottaa Karjalan prikaati Vekaranjärvellä, jossa alokasvahvuus on noin 2 000 alokasta.

Varusmieskoulutuksessa noudatetaan normaalia palvelus- ja lomarytmiä

Tammikuun saapumiserällä noudatetaan normaalia palvelus- ja lomarytmiä. Pääsääntöisesti kaikilla uusilla alokkailla on ensimmäiset 12 päivää yhtäjaksoista palvelusta, jonka jälkeen palvelus jatkuu normaalilla palvelus- ja lomarytmillä, mikäli koronatilanne sen sallii. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti kaikki arkipäivät ovat koulutusta ja viikonloput ovat vapaat. Viikonloppuvapaisiin poikkeuksia tekevät mm. valmius- ja virka-apuvuorot sekä pidemmät sotaharjoitukset.

Lue myös: Reserviläiset luottavat Puolustusvoimiin