Osiot
Valikko
Intti.fi

Kutsunnat

Olet kutsunnanalainen eli velvollinen osallistumaan kutsuntoihin sinä vuonna, kun täytät 18 vuotta.

Kutsunnat pidetään vuosittain elo-joulukuussa. Kutsunnoissa saat tietoa varusmiespalveluksesta, ja kutsuntoihin kannattaa varata koko päivä. Kutsunnat perustuvat asevelvollisuuslakiin.

Ajankohtaista: Kutsunnat syksyllä 2020

Pyrimme varmistamaan asevelvollisille mahdollisimman turvalliset kutsunnat ja noudatamme syksyn kutsunnoissa THL:n antamia suosituksia (mm. käsi- ja yskimishygienia, suojaetäisyydet).

Hygianiakäytännöistä ja turvaväleistä kutsuntapaikalla ohjeistamme kutsuntatilaisuudessa. Varaudumme kutsuntojen suunnittelussa myös nopeasti muuttuviin kokoontumisrajoituksiin. Kutsuntatilaisuuksiin osallistuvien kutsunnanalaisten lukumäärä ja käytössä olevien tilojen koko vaihtelevat suuresti eri kunnissa. Olemme valmistautuneet tarvittaessa typistämään kutsunnan ohjelmaa, väljentämään istumajärjestystä ja porrastamaan kutsunnanalaisten saapumista tilaisuuksiin. 

Porrastaminen saatetaan myös tehdä kutsuntapäivän aamuna kutsuntapaikalla, jolloin erillistä ilmoitusta asiasta ei lähetetä kotiin ennen kutsuntatilaisuutta. Näillä toimilla pyrimme huolehtimaan siitä, että osastot pysyvät mahdollisimman pieninä ja että kontaktiajat toisiin kutsunnanalaisiin ovat mahdollisimman lyhyet.

Asevelvollisia pyydetään huomioimaan seuraavat varotoimenpiteet:
- Jos olet sairas, ota yhteys omaan aluetoimistoosi ja sovi kutsuntavelvollisuuden hoitamisesta. Aluetoimistolla on toimivalta tarvittaessa vapauttaa kutsunnanalainen henkilökohtaisesta läsnäolosta kutsunnassa.
- Pese kätesi huolella heti tilaisuuteen saapuessasi ja huolehdi käsihygieniasta läpi tilaisuuden 
- Pidä turvaväli muihin tilaisuudessa oleviin henkilöihin


Pyydämme kutsuntoihin osallistuvia seuraamaan ja noudattamaan THL:n mahdollisia suosituksia suojamaskien käytöstä. Pyydämme kutsunnanalaisia varaamaan halutessaan kutsuntoihin mukaan myös omia suojamaskeja, mikäli THL niiden käyttöä suosittelee. Mikäli THL suosittelee maskien käyttöä, myös Puolustusvoimat pyrkii jakamaan maskeja kutsuntoihin osallistuville ja varautuu ohjeistamaan niiden käyttöä kutsuntatilaisuudessa.

Valmistaudu tutustumalla palvelustehtäviin

Kutsuntoihin tulee valmistautua tutustumalla eri palvelustehtäviin. Parhaiten pääset itsellesi mieluisiin tehtäviin, jos osaat jo kutsunnoissa toivoa tiettyä palveluspaikkaa tai -tehtävää.

Kutsuntatilaisuudessa tarkistetaan henkilötietosi, terveydentilasi ja kuullaan varusmiespalvelusta koskevat toiveesi. Kutsunnoissa käytettävissä olevien tietojen pohjalta määritetään sopivuutesi varusmiespalvelukseen eli palveluskelpoisuus. Lisäksi kutsunnoissa päätetään palvelusajankohtasi ja -paikkasi tai palveluksesta vapauttaminen.

Kutsunnoissa sinut määrätään palvelukseen, jos sinut todetaan terveystarkastuksessa palvelukseen sopivaksi. Lääkäri määrittää palveluskelpoisuutesi voimassa olevien lakien ja Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen perusteella.

Huom! Kutsuntatilaisuuteen on osallistuttava henkilökohtaisesti. Luvan kutsunnoista poisjäämiseen voi antaa vain aluetoimisto. Jos olet estynyt osallistumaan kutsuntakuulutuksen mukaiseen kutsuntatilaisuuteen, ota yhteys omaan aluetoimistoosi. Poisjäänti kutsunnasta ilman laillista estettä (esim. vakava sairaus) on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Lisätietoja läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa saat kutsuntakuulutuksestasi ja aluetoimistostasi.

Ota mukaan kutsuntoihin:

  • Ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
  • Lääkärintodistus mikäli terveydentilassasi on tapahtunut palveluskelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia terveystarkastuksen jälkeen

Saat kutsuntapostin

Sinulle lähetetään postitse kutsuntakuulutus hyvissä ajoin ennen kutsuntapäivää kutsuntavuoden alkupuolella. Kuulutuksesta selviää kutsuntapäivämäärä ja -paikka. Samalla saat kyselylomakkeen varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten ja ohjeet terveystarkastuksesta sekä varusmiesoppaan. Pidä kutsuntakuulutus tallessa, jotta muistat oman kutsuntapäiväsi!

Täytä kyselylomake

"Kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten" vaikuttaa palveluskelpoisuuden sekä palveluspaikan ja -tehtävän määrittämiseen. Täytä kyselylomake huolellisesti ja ota se mukaan ennakkoterveystarkastukseen. Tietojasi käsittelevät viranomaiset ovat vaitiolovelvollisia. Kyselylomakkeen saat kutsuntapostin mukana tai täältä.

Käy terveystarkastuksessa

Ennen syksyn kutsuntoja käyt terveystarkastuksessa. Terveystarkastukset järjestetään oman kunnan terveydenhuollossa. Tarkemmat tiedot terveystarkastuksista toimitetaan kutsuntapostin mukana kotiosoitteeseesi. Nuorison terveystodistus ei vapauta ennakkoterveystarkastuksesta.

Ota mukaan terveystarkastukseen:

  • täyttämäsi "Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten"
  • ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
  • Kela-kortti
  • mahdolliset aikaisemmat lääkärinlausunnot ja -todistukset (ml. nuorison terveystodistus), röntgenkuvat, rokotustodistukset, silmälasimääräykset, näkö- ja/tai kuulotarkastuslausunnot

Pohdi sopiva palvelusajankohta

Yleisiä palveluksen aloittamisaikoja on kaksi vuodessa tammi- ja heinäkuussa. Varusmiespalvelus kannattaa aloittaa mahdollisimman pian koulun päättämisen jälkeen, ennen perheen perustamista ja pitkäaikaisten opiskelujen aloittamista. Palveluksen aloittamisajankohtaa voidaan muuttaa hakemuksella "Palveluksenaloittamisajan/palveluspaikan muutoshakemus".

Tutustu joukko-osastoihin ja tehtäviin

Maavoimien joukko-osastot ovat Jääkäriprikaati Sodankylässä ja Rovaniemellä Kaartin jääkärirykmentti Helsingin Santahaminassa Kainuun prikaati Kajaanissa Karjalan prikaati Kouvolan Vekaranjärvellä Maasotakoulu Lappeenrannassa ja Haminassa Panssariprikaati Parolassa Porin prikaati Säkylässä ja Niinisalossa Utin jääkärirykmentti Kouvolassa Maavoimia johtaa Maavoimien esikunta Mikkelissä.  Merivoimien joukko-osastot ovat Merisotakoulu Suomenlinnassa Helsingissä Rannikkolaivasto Turussa Rannikkoprikaati Upinniemessä Uudenmaan prikaati Raaseporissa. Merivoimia johtaa Merivoimien esikunta Turussa.  Ilmavoimien joukko-osastot ovat Ilmasotakoulu Tikkakoskella Karjalan lennosto Kuopiossa Lapin lennosto Rovaniemellä Satakunnan lennosto Tampereella

Sinut määrätään palvelukseen yleensä kotipaikkakuntasi lähellä sijaitseviin joukko-osastoihin. Tavoitteena on, että sotilaskoulutus ja palvelustehtävä vastaavat siviilikoulutustasi, ammattiasi, tulevaisuuden suunnitelmiasi, taitojasi sekä harrastuksiasi. Tutustu eri joukko-osastoihin tästä.

Pyri selkiyttämään aselaji- ja koulutustoiveesi ennen kutsuntoja. Missä tehtävissä voisit hyödyntää siviilitietojasi ja -taitojasi ja mistä sotilaskoulutuksesta sinulle olisi eniten hyötyä tulevaisuudessa? Ilmoita toiveesi kutsuntalautakunnalle!

Tutustu eri palvelustehtäviin.

Kutsuntakuulutukset

Alla on tietoa oman maakuntasi alueella järjestettävistä kutsuntatilaisuuksista. Oman tilaisuutesi löydät kotipaikkakuntasi ja sukunimesi alkukirjainten perusteella.

Palveluksen aloittamis- ja kotiuttamisajat

Varusmiespalvelus Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa alkaa ja päättyy seuraavan taulukon mukaisina päivinä.

Saapumiserä

Palveluksen aloittaminen
(klo 16 mennessä)

Kotiutuminen

165 pv

255 pv

347 pv

1/2020

6.1.2020

18.6.2020

16.9.2020

17.12.2020

2/2020

6.7.2020

17.12.2020

17.3.2021

17.6.2021

1/2021

4.1.2021

17.6.2021

15.9.2021

16.12.2021

2/2021

5.7.2021

16.12.2021

16.3.2022

16.6.2022

1/2022

3.1.2022

16.6.2022

14.9.2022

15.12.2022

2/2022

4.7.2022

15.12.2022

15.3.2023

15.6.2023

Kutsuntatiedotteet ja -uutiset