Hyppää sisältöön

IT-ympäristöjen monitaituri

Upseerikokelas Petteri Raatikaisella on päivittäisessä palveluksessaan paljon vastuuta ja vaikutusvaltaa. Hän toimii IT-tukihenkilönä pääesikunnan viestintäosaston mediatuotantotiimissä.

Kokelas Raatikainen kuuli erityistehtävistä ensimmäistä kertaa kutsunnoissa ja hakeutui tehtäviin peruskoulutuskaudella. Kauppatieteiden maisteriksi ennen palvelustaan valmistunut Raatikainen huomasi, että IT-tukihenkilön tehtävänkuvaus vastasi pitkälti hänen aiempaa työkokemustaan.

– Arkeeni kuuluu esimerkiksi Puolustusvoimien verkkosivujen ylläpitoa ja erilaisten viestintäsuunnitelmien laatimista. Lisäksi annan käyttökoulutusta ja tukea verkkoalustojen käyttöön. Tavallinen päiväni viestintäosastolla saattaa sisältää vaikkapa palavereja, tiedotteiden ja muiden sisältöjen julkaisemista Puolustusvoimien verkkosivuille sekä erinäisten projektien koordinointia ja suunnittelua.

Arvokasta johtajakokemusta erityistehtävissä

Raatikaiselle oli alusta asti selvää, että hän suuntaisi palveluksensa aikana reserviupseerikouluun.

– Halusin ehdottomasti käydä puolustusvoimien johtajakoulutuksen, sillä käytännön johtajakokemusta on vaikea saada nuorena. Reserviupseerikoulussa toimin oppilaskunnan ATK-jaoston puheenjohtajana harjaannuttaakseni johtamistaitojani ennen siirtymistäni erityistehtäviin.

Erityistehtävät ovatkin osoittautuneet loistavaksi tilaisuudeksi kerryttää johtajakokemusta tavanomaista palvelusta siviilimäisemmässä johtamisympäristössä.

– Mediatuotantotiimin ryhmänjohtajana ohjaan muiden tiimin jäsenten toimintaa priorisoimalla saapuvia tehtävänantoja yhdessä komennuspaikan esimiehen kanssa. Tuen myös tiimin toimintaa kaikin tavoin. Tehtävät toteutetaan hyvin usein yhteistyönä, jolloin johtajan rooli ja vastuu alaisistaan korostuu. Halusin palvelukseltani haasteita ja vastuullisia tehtäviä, ja johtajakoulutus sekä erityistehtävät ovat ehdottomasti vastanneet odotuksiani.

Kiinnostuitko IT-tukihenkilön tehtävästä?

´