Hoppa till innehåll

Stridsövning Sapeli 22 i huvudstadsregionen och Nyland 25.11–2.12.2022

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 21.11.2022 12.49 | Publicerad på svenska 22.11.2022 kl. 15.41
Pressmeddelande
Sotilas on makuullaan lumisessa maassa ja tähtää aseellaan

Nästan 1600 beväringar, reservister och personer som hör till Försvarsmaktens personal deltar i en krigsövning som ordnas i månadsskiftet november-december och som sträcker sig från Helsingfors till Hangö. Övningen genomförs parallellt med Marinens Freezing Winds -övning som ordnas samtidigt.

Övningen Sapeli 22, som leds av Gardesjägarregementet, är en slutkrigsövning för beväringar, beredskapsenheter och militärförare som inledde sin tjänstgöring i januari samt för beväringar som inledde sin tjänstgöring i juli. 

Övningens totala styrka är cirka 1 600 soldater, varav hälften är reservister. I övningen deltar förutom Gardesjägarregementet även trupper från Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Markstridsskolan. Sapeli 22 genomförs i samarbete med marinens internationella sjökrigsövning Freezing Winds som ordnas 22.11,–2.12.2022.

Stridsövningen Sapeli 22 leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Asko Kopra

Det huvudsakliga målet med övningen är att utveckla beredskap och prestationsförmåga hos Gardesjägarregementets trupper i ett område som byggts för krävande stridsuppdrag samt på södra kusten. Ett tema för övningen är mörkerverksamheten, som leder till att övningen fortsätter även på kvällarna. 

Den årliga slutkrigsövningen Sapeli för regementets trupper är en krävande helhet för såväl stampersonalen som för de beväringar som hemförlovas i slutet av december. Genom att öva på ett stort område skapar man situationer för trupperna där trupper som utbildats för att strida i byggda områden kan tillämpa sin kompetens även utanför tätorterna. 

Övningstrupperna övar förutom på Försvarsmaktens övnings- och skjutområden även på offentlig och privat mark. Trupperna övar i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tusby, Kyrkslätt, Lojo, Salo, Raseborg och Hangö.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning, inklusive automatkarbin. Personalen som ansvarar för utbildningen bär gula varselvästar. Vid utbildningen av övningstrupperna används blind ammunition dagligen. Detta kan orsaka buller i närheten av övningsobjekten. Cirka 280 fordon deltar i övningen.

Mer information om övningen: informatör Meri Leppänen 0299 421 235
Man kan följa med övningen i sociala medier med hashtaggen #sapeli22.

facebook.com/KaartinJR
twitter.com/KaartinJR

´