Hoppa till innehåll

Reservister och myndigheter kraftigt representerade på huvudstadsregionens lokalförsvarsövning Kehä 23

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 22.2.2023 12.31
Pressmeddelande
Kaksi sotilasta harjoittelee.

Lokalförsvarsövningen Kehä 23, som leds av Gardesjägar-regementet, arrangeras under tiden 2.– 10.3.2023 i Nyland.

Övningstruppernas styrka uppgår till ca 1250 personer och består av beväringar, reservister och personal. Av deltagarna är över 800 personer reservister. Lokalförsvarsövningen Kehä 23 leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

I övningen ingår även övning av myndighetssamarbete på lokal nivå där målsättningen är att stärka myndigheternas inbördes insatsberedskap. I övningen deltar Polisinrättningen i Helsingfors, Helsingfors stad, Helen, Helsingforsregionens trafik, Helsingforsregionens miljötjänster, Helsingfors räddningsverk och Nordsjö hamn.

I övningen deltar också specialavdelningen för röjning från Karelska brigaden och militärpolisavdelningar från Kustbrigaden och Sjökrigsskolan.

Under lokalförsvarsövningen Kehä 23 äger huvudparten av truppernas verksamhet rum i huvudstadsregionen. Som övningsområden fungerar Helsingfors, Vanda, Sibbo och Tusby. Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar ca 200 fordon. Bland dem finns det också bepansrade fordon. Vid vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av övningsobjekten. Information om övningplatser i bullermeddelandet.

Övningen Kehä 23 är en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Under lokalförsvarsövningarna satsar man på att förbättra de lokala truppernas prestationsförmåga samt att öva samverkan med olika myndigheter.

Du kan följa med övningen på sociala medier under hashtag: #kehä23, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus ja #paikallispuolustajat.

Kontaktuppgifter för medierna:
Fram till 4.3 Meri Leppänen, övningens informatör, 0299 421 235, [email protected]
5 – 10.3 Lotta Laaksonen, övningens informatör, 0299 421 233, [email protected]

´