Hoppa till innehåll

Det blir lättare att ansöka om frivillig militärtjänst för kvinnor - elektronisk ansökan öppnas 19.4

Armén
Utgivningsdatum 19.4.2021 13.20
Pressmeddelande

Tröskeln att söka till frivillig militärtjänst för kvinnor blir lägre i och med att elektronisk ansökan tas i bruk 19.4. Målet är att underlätta ansökan och öka antalet sökande till frivillig militärtjänst för kvinnor. Möjligheten till elektronisk ansökan har redan ökat antalet sökande till andra uppgifter vid Försvarsmakten.

Det nya förfarandet underlättar även skötseln av ärenden som gäller ansökan, eftersom kundtjänsten ger anvisningar om ifyllande av ansökan, och man inte längre behöver skicka ansökningsblanketterna till Försvarsmakten i pappersform. 

Ansökningsblanketten och dess bilagor kan fr.o.m. vecka 16 sändas via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi/. Man loggar in i kundtjänsten med nätbankskoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Ansökan sker i två skeden: 

1. Frågor som gäller beväringstjänsten och hälsotillståndet besvaras och utkastet sparas

  • I det första skedet besvarar den sökande frågor som gäller tjänstgöringen och hälsotillståndet via den elektroniska kundtjänsten. Därefter skriver man ut det ifyllda utkastet till ansökan och bokar tid till läkarundersökningen. Det ifyllda utkastet till ansökan tas med till läkarundersökningen.
  • 2. Läkarintyget bifogas och ansökan sänds 
  • Efter läkarundersökningen loggar man in i den elektroniska tjänsten på nytt och bifogar det läkarintyg man fått till ansökan. Ansökan är därefter klar att sändas. Ansökan med bilagor ska vara framme 1.3.

Vid behov kan man fortsättningsvis sända sin ansökan till den egna regionalbyrån. Ansökningsblanketterna hittar du på adressen puolustusvoimat.fi/sv/blanketter.

Försvarsmakten fortsätter att utveckla de elektroniska tjänsterna 

Försvarsmakten har som mål att lansera flera nya tjänster för de värnpliktiga så, att den elektroniska kundtjänsten fram till slutet av 2023 omfattar de värnpliktigas samtliga behov att sköta sina ärenden. 

Som följande blir det möjligt att meddela om förändringar i tjänstdugligheten. Tjänsten erbjuder alla värnpliktiga möjlighet att, genom en informationssäker, ur dataskyddssynvinkel trygg lösning som bygger på stark autentisering, sända läkarutlåtanden och meddela om sjukdomar eller skador som eventuellt påverkar tjänstdugligheten till Försvarsmakten.

Under detta år öppnas OmaIntti-tjänsten som riktas till värnpliktiga och kvinnor som gör frivillig militärtjänst. OmaIntti fungerar som en personlig guide i alla skeden av värnplikten, med början från förberedelserna för uppbådet och ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor fram till tiden som reservist. OmaIntti och dess egenskaper tas i bruk skede för skede, och den första helheten som öppnas är ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor. 

´